Den del af laksebestanden, der optræder som ”mixed stock” i Østersøen – dvs en blanding af laks fra alle elve i regionen, har det nu så dårligt, at Det Internationale Havundersøgelsesråd – også kaldet ICES – nu anbefaler, at der ikke må fanges så meget som eneste laks fra denne del af bestanden: ”ICES advises that according to the MSY approach the catch of salmon in the mixed-stock sea fisheries (both commercial and recreational) should be zero in 2022”.

Sådan lyder det i den seneste Østersø-statusrapport fra ICES publiceret den 15 september af organisationen, der har haft hovedsæde i København gennem mange år. Igennem flere år har man i sine anbefalinger søgt at tilgodese, at der stadig kunne være en vis fangst af laks for at  imødekomme både det kommercielle og rekreative fiskeri, men nu er bestanden så langt nede, at man ikke ser anden udvej end et totalstop for fiskeriet. 

Eftersom al dansk laksefiskeri foregår så langt sydpå, at laksene er en blanding af laks fra hele Østersøområdet, kan denne triste udmelding få katastrofale konsekvenser for de danske trollingfiskere.

Mixed stock betyder som antydet, at laksene fra vidt forskellige åer fouragerer samlet i samme område. Det betyder, at hvis du fanger en laks og tager den med hjem – så ved du ikke, om den kommer fra fx Torneelven, hvor der er ”masser af fisk” eller en lille elv – typisk længere syd på, hvor laksebestanden faktisk er akut truet. Og på den måde kan man som lystfisker – selv om man måske ”oplever et ”fint fiskeri” – faktisk uden at vide det bidrage til at udrydde de sidste individer fra en genetisk unik bestand. Derfor skriver ICES i rapporten: ”Mixed-stock fisheries that catch weak wild stocks should be avoided”.

Som det ses i dette søjlediagram fra ICES Rapporten ser det ikke godt ud for Østersølaksen, når det ses med helikopterperspektiv.

Som det ses i dette søjlediagram fra ICES Rapporten, ser det ikke godt ud for Østersølaksen, når det ses med helikopterperspektiv. Som det ses har en meget stor procentdel af laksefangsterne historisk set stammet fra det kommercielle fiskeri, men over årene har det rekreative fisekriet stået for en højere og højere procentdel af fangsterne af de tilbageværende laks.

 

Mixed stock problematikken er et emne, vi har skrevet om flere gange i Fisk & Fri gennem årene – og nu er det problemet desværre blevet akut i en grad, så det anbefales at lukke fiskeriet helt.

ICES nævner i den nye statusrapport, at der måske kan foregå et begrænset fiskeri efter vandringslaks i den nordlige del af Østersøen fra Åland og op i Botten Bugten, fordi man her kan være sikker på, at de fisk der fanges ikke stammer fra de truede elvsystemer længere sydpå.

ICES skriver endvidere: “In some recreational trolling fisheries, there is compulsory releasing of wild salmon. However, given the estimate of post-release mortality (25%) currently used in the assessment, ICES considers that this measure is not sufficient to protect the weak wild salmon stocks. Eller sagt på en anden made. Det er næppe sandsynligt, at man kommer til at tillade catch & release.

Vi følger naturligvis udviklingen her på fiskogfri.dk og vender retur med mere, når der kommer information om, hvad udmeldingen fra ICES kommer til at betyde i praksis for de danske trollingfiskere i 2022 og frem.

Skal vi have et trollingfiskeri fremover, er der meget, som tyder på, at vi skal til at tænke i helt nye baner. Eksempelvis med udsætning af flere finneklippede kompensationslaks, som man har gjort det i Sverige gennem mange år, for på den måde at nedsætte fiskepresset på vildfiskebestandene.  Og – hvem ved – måske skal der også der også tænkes i helt nye fiskemetoder, hvis man skal kunne forsvare et catch & release fiskeri. Alt sammen tiltag, der kan være lige så relevante i forbindelse med laks som med havørred.

Hvis du vil vide mere om ICES, så tjek Miljøstyrelsens hjemmeside her.

 

Hvidovre Sport

 

Som det ses er det især i de nordelige elve i Østersøen, at laksebestandene har det bedst. Hwelt slemt ser det heller ikke ud i fx Mørrum langt mod syd.

Som det ses er det især i de nordelige elve i Østersøen, at laksebestandene har det bedst. Helt slemt ser det heller ikke ud i fx Mørrum langt mod syd.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This