imageRegeringen varsler grøn realisme for at dække over en kommende massakre på vores vandløb og fiskebestande. 70 % af de danske vådområder opfylder ikke EU’s krav om god økologisk tilstand. Alligevel har Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen – alias “landbrugsministeren” – varslet gaveregn til landbruget i form af mere gift, ophævede randzoner, grove lempelser i vandplanerne, mere gødning samt en fatal ændring af den centrale Naturbeskyttelseslov §3. Hertil kommer forringelser i Naturplan Danmark og lempelser i beskyttelsen af vores kyster.

– Landmændene skal have mulighed for at gøde optimalt. Hvis det betyder mere kvælstof ud i miljøet, så skal det håndteres med specifikke virkemidler som minivådområder, græsarealer og randzoner, som virker, siger “landbrugsminsteren” til politiken.dk. Først vil hun altså overgødske, ophæve randzonerne og rundbarbere vandløbene, hvorefter hun vil benytte de biotoper, som skabes af den naturlige hydrologi, men som hun lige har sendt til skafottet – til at dulme effekten af selvsamme overgreb. Det er godt gået Eva!

Med regeringens varslede naturpakke til foråret, vil ministeren købe aflad for de ødelagte danske vådområder ved at udlægge 250 kvadratkilometer skov til urørt biodiversitetsskov – altså over en firedobling af det eksisterende areal. Det er et fantastisk initiativ, som man kun kan bifalde – men det skal ikke være på bekostning af vores fiskebestande, vådområder og kyster. Både naturlige vådområder og skove skal beskyttes og fremmes, men naturbeskyttelse bør ikke tage karakter af et krejlermarked, hvor handelsvarerne er fisk, gylle, svin og tømmer.

Eva Kjers Hansens korstog mod vores vådområder er en hån mod de titusindvis af miljøfolk og lystfiskere, der i generationer har kæmpet for bedre natur og fiskebestande – og resultatet af hendes kortsigtede stupiditet kan få så store konsekvenser, at selv Dalgas ville have fået røde ører.

Regeringens nye linje overfor vandløbene, kysterne og fiskebestandene er både uansvarlig og uacceptabel.

Læs mere om problematikken i et interview med DSF’s formand Verner W. Hansen i december udgaven af Fisk & Fri, som er på gaden den 1. december.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This