De forskellige former for trawl er skadeligt for miljøet og fiskene på havbunden, fordi det nærmest pløjer bunden og op efterlader den fuldstændig smadret i mange år fremover. Nu ser det ud til at der heldigvis omsider er ved at ske noget politisk for at få bomtrawl på bunden forbudt i Danmark: DF stiller nemlig nu forslag til en Folketingsbeslutning om et totalforbud mod bundfiskeri med bomtrawl i Skagerrak og Nordsøen.

– Folketinget pålægger regeringen inden udgangen af indeværende folketingsår at fremlægge lovforslag om forbud mod benyttelse af bomtrawl efter demersale arter, eftersom denne redskabstype forårsager katastrofale skader på havbundens miljø, flora, fauna og lokalt dansk fiskeri med deraf følgende socioøkonomiske skader i danske havnesamfund, lyder det således på fiskerforum.dk, hvor man uddyber med følgende: – Bomtrawling i dansk territorial-farvand har i de forløbne årtier udviklet sig til en menneskeskabt naturkatastrofe. For at forhindre et truende biologisk kollaps pålægges regeringen snarligst at fremsætte et lovforslag om forbud mod demersalt fiskeri med bomtrawl, herunder sten- og kædemåtter. I Skagerrak indføres totalforbuddet mod bomtrawl-fiskeri omgående og uden overgangsperiode, mens der i Nordsøen sker over en 5-årig udfasning. Omstillingsperioden i Nordsøen sker af hensyn til industrien, idet en lignende udfasning blev benyttet, da pulsfiskeri blev forbudt.

Bomtrawl på bunden er en metode der især bruges af udlandske fiskere, og tiltaget vil dermed ikke komme til at berøre det danske erhvervsfiskeri særlig meget. Desværre er det stadigt tilladt at fiske med det traditionelle bundtrawl, hvor to skovle pløjer hen over havbunden.

Læs også mere om sagen på nordsoeposten.dk og i fiskeritidende.dk

 

Friluftsland

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This