skred2

Efter skredet ved Stevns Klint nord for Kirkevig ved Højerup søndag morgen d. 5.6.2016, har fagfolk besigtiget stedet og konstateret at der fortsat hænger et uunderstøttet udhæng umiddelbart over skredet, og at der derfor er stor risiko for endnu et skred det pågældende sted.

Derfor frarådes al færdsel på stranden i Kirkevig nord for Højerup Gl. Kirke.

Stevns Kommune og Udviklingsgruppen Stevns Klint er ved at opsætte hegn og yderligere advarselsskilte i området.

Det vurderes umiddelbart, at det er sikkert at færdes på Trampestien og på stranden indenfor kystsikringen under Gl. Højerup Kirke, men de besøgende mindes om at Stevns Klint er et stykke levende natur og at al færdsel ved Stevns Klint altid foregår på eget ansvar.

Ved yderligere spørgsmål, kontakt Naja Habermann, Site Manager Stevns Klint verdensarv mobil 20546404 eller Tine Jensen, Natur- og Miljømedarbejder i Stevns Kommune mobil 21 14 09 97

 

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This