Tigerrejer frarådes nu som agn, da de potentielt set kan smitte hjemlige reje- og krabbe bestande med en skadelig virus. (Her er det en almindelig kogt skalreje). 08.05.10 – IFØLGE DEN SVENSKE FISKEPRESSE kan tigerrejer udgøre en fare for andre krebsdyr, da de kan overføre sygdommen WSD. I den anledning har Sydsjællands Ørredfond anmodet Fødevareminister Henrik Høegh om at lade problemet undersøge og træffe de nødvendige foranstaltninger. Ministeren har nu svaret tilbage, at Fødevarestyrelsen har undersøgt sagen, og at problemet kun vedrører rå frosne tigerrejer, som under uheldige omstændigheder kan indeholde virus, hvis rejerne er nysmittede. Men varmebehandles rejerne ikke, og benyttes de til andre formål end spisning – f.eks. agn, er der en smitterisiko.

Man vurderer, at smitterisikoen er lille, da tigerrejer har været importeret til Europa de sidste 10-15 år, uden man har konstateret smittede krebsdyr. Fødevarestyrelsen vil dog informere om den mulige risiko ved at anvende tigerrejer som agn.

Det må være i alle sportsfiskeres interesse, at beskytte den danske krebsdyrsfauna, lyder det Sydsjællands Ørredfond, og pointen er derfor følgende: Tigerrejernes plads er i køkkenet! – og ikke ved P&T-vandet, åen, kysten eller på havnemole

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This