EU har for nylig givet sit bud på forvaltningen af ål i 2022 på baggrund af anbefalingerne i den seneste rapport fra ICES. De sidste par år har reglen været, at medlemslandene skal holde en sammenhængende lukkeperiode i det kommercielle fiskeri på tre måneder i perioden 1 august til 28 februar.

Til forskel fra tidligere er der dog medtaget en formulering, som siger, at den periode, hvor fiskeriet skal stoppes, skal ligge på det tidspunkt, hvor størstedelen af ålene trækker, hvilket er i september til november. Dette giver god mening, hvis det man vil, er at beskytte den rødlistede ål.

– Hvis man lægger lukkeperioden der, hvor der kan fiskes. Så svarer det til en de facto-lukning af fiskeriet efter ål med bundgarn, lyder kommentaren på Fiskeriforeningens hjemmeside. Og det er måske også meget godt, hvis man ser det med ålens øjne.

 

Hvidovre Sport

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This