Fisk & Fri har gennem det sidste halve år skrevet en del om den håbløse forvaltning af vores sandartbestande – og har blandt andet råbt vagt i gevær over for overfiskeri fra erhvervsfiskerne, der ikke blot kan føre til en kraftig nedgang i sandartbestandene – men også til mere uklart vand, der kan gøre det sværere for Danmark at leve op til EU’s Vandrammedirektiver inden 2027.

Problematikken er højaktuel på landets største sø – Arresø, hvor Fisk & Fri i 2020 advarede mod, at erhvervsfiskeren sandsynligvis ville fiske amok, fordi der ikke var nogen begrænsninger, og fordi de havde udsigt til, at koncessionen (måske) ville udløbe ved udgangen af 2021. Vi har for et par dage siden indhentet fangststatistik fra skovrideren, og som du kan se, har erhvervsfiskerne fjernet næsten 21 tons sandart fra søen i 2020, hvilket i forhold til 2018-2019 er en 10 til 30 dobling af fangsten!!!

Med disse tal er der god grund til bekymring for, hvad erhvervsfiskerne vil fange i 2021, selvom de signalerer det modsatte i deres 2021 driftsplan for fiskeriet i Arresø, der har følgende ordlyd:

Driftsplan 2021 for fiskeriet i Arresø.

”Vi forventer at fiskeriet med ruser og bundgarn starter ca. 1-4-2020. Ved åle fiskeriet vil der blive brugt ca. 25 bundgarn og 100 ruser. Fiskeriet efter sandart påbegyndes når vejret tillader det, med ca. 25 driv garn. Fiskeriet vil være begrænset, i 2021 da fiskeriet vil være under afvikling, og omsætningen af fisk, er påvirket af Covid 19. Brasen og Skaller opfiskes, i det omfang der er afsætningsmuligheder, for disse. Der er hos fiskeriinspektorat øst ansøgt om dispensation, Til at i land bringe og sælge Sandart der er gået i bundgarnene, i maj måned. Med venlig hilsen Fiskeriforpagterne.

Tom og Tommas Nielsen”

Ingen garanti for stop for erhvervsfiskeriet på Arresø

Da vi spørger skovrider Jens Bjerregaard, hvorvidt erhvervsfiskeriet vil fortsætte i 2021, får vi svaret: Fiskeriet er indtil videre kun forlænget i år. Fsva forlængelse, så håber vi og regner med, at der er en plan for Ågabet i løbet af i år som gør, at erhvervsfiskeriet ikke skal forlænges.”

Eller sagt på en anden måde: Det er lige nu, at vi lystfiskere som brugere at søen skal på barrikaderne, for at sikre, at det ikke ender med at erhvervsfiskeriet fortsætter efter udgangen af 2021.

 

Kystblink Harald Nyborg

 

 

Her kan du se hvad erhvervsfiskeren har indberettet af landede fisk i 2020.

Her kan du se hvad erhvervsfiskeren har indberettet af landede fisk i 2020.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This