laks

Som den første laksestamme i Danmark kan Storålaksen klare sig uden kunstig udsætning af opdrættede ungfisk. Både kommune, stat, lystfiskere og dambrugere står bag redningen af den unikke vildlaks.

Bestanden af laks på gydevandring i Storå blev af DTU Aqua i 2015 vurderet til ca. 5.800 store laks. Antallet ser ud til igen at være øget i 2016, hvor lystfiskernes fangst indtil nu har rundet 1.140 laks. Så stort et antal er aldrig før registreret.

Laksestammen i Storå er nu så stærk, at det fra centralt hold er besluttet at stoppe de årlige støtteudsætninger af 20.000 opdrættede lakseungfisk efter 2017.

Der er også i internationalt perspektiv tale om en meget hurtig og stor fremgang af vildlaksebestanden. På 10 år er bestanden vokset fra nogle få hundrede udrydningstruede individer til nu at udgøre landets pt. største laksebestand.

I Holstebro Kommune er laksen en særlig ansvarsart i kommunens naturpolitik, og Karsten Filsø, der er formand for Udvalget for Natur, Miljø og Klima, er yderst tilfreds med at nå målet i kommuneplanen, hvor der står, at laksen skal klare sig uden kunstig opdræt.

– Vi har arbejdet målrettet på at indfri denne målsætning, og det er en dejlig nyhed, at bestanden nu har en størrelse, så den kan klare sig selv. Det er et udtryk for, at de indsatser der er lavet har gjort en forskel og har løftet naturtilstanden i vandløbene. Samtidig er det også en gevinst for de rekreative muligheder for fiskeriet – til glæde for både lokale borgere og turister, siger Karsten Filsø.

Storålaksens redning skyldes primært en målrettet indsats, hvor støtteudsætninger af lakseyngel baseret på åens egne gentestede moderfisk i en periode har accelereret væksten i bestanden.

En livskraftig bestand af vildlaks er afhængig af fri passage fra opvækstområderne i Nordatlanten gennem Nissum Fjord til gydeområderne i Storå-systemets vandløb.

Frem til 2009 var der væsentlige dambrugsspærringer i Råsted Lilleå, og det samme var frem til 2011 tilfældet i Gryde Å. I samarbejde med dambrugerne og med støtte fra staten har det her været muligt at fjerne alle dambrugsopstemninger og genoprette høj vandløbskvalitet.

Et andet afgørende element for vildlaksen har været, at der med Holstebro Kommune som primus motor og lystfiskerne i Sammenslutningen ved Storå som samarbejdspartnere er skabt en lang række gyde- og yngelopvækstområder i såvel sideløb til Storå som i Storås hovedløb vest for Holstebro Vandkraftsø. Siden 2007 er der etableret over 20.000 m2 gyde- og yngelopvækstområder med grus- og stenbund.

Projektleder Jakob Larsen udtaler:- Det har som biolog været en spændende proces i 10 år at være med i genrejsningen af vildlaksebestanden. Resultatet af gennemførte vandløbsprojekter har været synlige få måneder efter gravemaskinerne har forladt åen og de store gydelaks har indfundet sig.

Holstebro Kommune

Kontaktinformation:

Karsten Filsø, formand for Udvalget for Natur, Miljø og Klima, tlf 51838234

Jakob Larsen, biolog, Holstebro Kommune, tlf. 96117798

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This