Nye vandplaner giver flere vilde fisk, og det har stor værdi for statskassen. Foto: DSF

Nye vandplaner giver flere vilde fisk, og det har stor værdi for statskassen.
Foto: DSF

De nye vandplaner vil give et meget bedre vandmiljø med mange flere vilde fisk i de danske søer og vandløb. Fisk skal fremover bruges som miljømål, og indsatsen vil give flere kroner i statskassen. Der er nemlig penge i et godt lystfiskeri.

Der er begejstring hos Danmarks lyst- og sportsfiskere. Mange års ihærdig indsats for at sætte fokus på værdien af en righoldig natur med et godt vandmiljø og store, vilde fiskebestande, honoreres i vidudstrækning af Miljøminister Kirsten Brosbøls vand- og naturindsats, hvor regeringen afsætter 6,6 mia kr til perioden fra 2015-2021.

– Vi ved, at lystfiskeriet i dag genererer en årlig omsætning omkring 3mia kr på baggrund af de nuværende fiskebestande. Men potentialet er meget, meget større, og de nye vandplaner vil helt sikkert styrke de vilde bestande af fisk i Danmark, og dermed skabe en endnu større omsætning i lystfiskeriet, siger Verner W. Hansen, der er formand I Danmarks Sportsfiskerforbund.


Fisk som miljømål
Sportsfiskerne glæder sig specielt over, at fisk nu er optaget som miljømål. Det betyder, at blandt andet ørreder fremover skal medvirke, når vandløbets kvalitet skal måles.

– Det betyder rigtigt meget for os, at fisk nu er kommet med i vandplanerne som miljømål. Fisk som eksempelvis ørreder kræver nemlig rent og iltrigt vand, med gode naturlige skjul og frie vandringsmuligheder, fortæller Verner W. Hansen. Også andre fisk skal indgå og sikre, at vandkvaliteten i store, mere stillestående vandløb og søer bliver højnet, og lever op til EU’s krav. Danmarks Sportsfiskerforbund har siden amternes nedlæggelse kæmpet for at få fisk ind i vurderingen af vandmiljøet.

Slip åerne fri
Netop EU’s krav i Vandrammedirektivet har givet sportsfiskerne håb om, at åerne igen kan strømme frit i Danmark. Her fremgår det nemlig, at der skal sikres kontinuitet i vandløbene så fisk, dyr og insekter kan vandre frit. En del af de mange millioner kroner skal fremover bruges til at fjerne spærringer.

– Vi har noteret os, der fremover er afsat endnu 50 mio kr til opkøb af dambrug og fjernelse af spærringer. Det vil være en meget stor hjælp til kommunerne, så de nu kan få fjernet de sidste spærringer og slippe åerne fri, siger Verner W. Hansen.

Miljøminister Kirsten Brosbøl tildelte i øvrigt tidligere på året 20 mio. kr til opkøb af dambrug. Ansøgninger til den pulje udløber i år.

Lokale frivillige med på råd
Processen frem mod de nye vandplaner har i høj graf hvilet på arbejdet i de 23 vandråd. Det har været en mærkesag for Danmarks Sportsfiskerforbund, der har haft repræsentanter siddende i alle vandrådene.

– Det er med stor tilfredshed, vi nu ser mange af vores visioner og ambitioner implementeret i de kommende vandplaner. Det kan vi takke vores store, frivillige og engagerede netværk for. Jeg er sikker på, indsatsen kommer alle tilgode fremover, sige Verner W. Hansen og
fortsætter. – Det er i øvrigt dejligt at høre, Ministeren overvejer at fortsætte med vandrådskonstruktionen, hvor det gode samarbejde mellem alle interessenter omkring vandløb, søer og kystnære områder får samlet lokal og regional viden til gavn for kommunernes fremadrettede vand- og naturindsats.

Rent vand – flere vilde fisk
Sportsfiskerne hilser også en forøget spildevandsindsats i de 19.000 km vandløb, der indgår i vandplanlægningen, velkommen. I dag kan udledning fra spredt bebyggelse, regnbetingede udløb og renseanlæg, have en negativ indvirkning på de vilde fiskebestande. Det bliver der nu sat en stopper for med de nye vandplaner.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This