Tangeværket er stadig en fatal hindring for Gudenå-laksen på dens vandring mod egnede gydepladser. 19.01.10 – KNAP 250 OPSTEMNINGER og spærringer skal fjernes fra de danske åer. Det fremgår af regeringens Vandplaner, som miljøminister Troels Lund Poulsen for nyligt præsenterede på et pressemøde i Miljøministeriet. Men når det gælder landets suværent mest problematiske stopklods for trækkende laksefisk, nemlig spærringen af Gudenåen ved Tangeværket, vil der ifølge Vandplanerne tidligst iværksættes "større anlægsprojekter" i anden vandplanperiode fra 2015 til 2021. Det beretter Danmarks Sportsfiskerforbund, som har i sinde at følge op på sagen og gøre sin kritiske røst gældende.

– Det strider fuldstændig imod regeringens ellers meget præcise ønsker om at skabe fri passage og fjerne spærringer i de 7.300 kilometer vandløb i første planperiode. Der er så tydeligt tale om en berøringsangst over for de store og dyre spærringer, siger miljøkonsulent i Danmarks Sportsfiskerforbund, Jens Thygesen.

I planerne for Tangeværket forklares "det tekniske hjørnespark" ganske rigtigt med, at "der er betydelige økonomiske udgifter forbundet med de kendte løsningsmodeller for Tange Sø". Men man forklarer sig også med, at det er usikkert, hvad EU egentlig kræver for, at en vandkraftsø har de nødvendige passageforhold for trækkende fisk.

Når søer er åer i Holstebro, hvor der også er en vandkraftsø, er man ikke i tvivl om, at en sådan sø – i kraft af, at den er menneskeskabt – skal betragtes som et vandløb og med de miljømål, der gælder for et vandløb. – Det viser med al tydelighed, at Miljøministeriet har problemer med argumenterne. Når vandkraftsøen er et vandløb i direktivets forstand, så er Tange sø det jo også. Tilsvarende er møllesøer opstrøms vandløbsspærringer ved gamle møller også defineret som vandløb. I princippet er der jo ingen forskel på Tange sø og alle andre opstemmede søer – ud over størrelsen, naturligvis – og prisen for at fjerne dem, siger Jens Thygesen.

Yderligere info hos

Jens K. Thygesen

Miljøkonsulent

mobil: 40 38 60 75

arbejde: 76 22 70 73

mail: jkt@sportsfiskerforbundet.dk

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This