torsk

DTU Aqua indsamler i hele 2017 information om lystfiskeriet efter torsk i Øresund via interviews med lystfiskere.

Om bord på turbåde i Øresund og ved bådramperne i land kan man i hele 2017 møde interviewere fra DTU Aqua, som står klar til at tale med lystfiskere om deres fiskeri og eventuelle fangster.

Projektleder og biolog Hans Jakob Olesen, DTU Aqua siger om undersøgelsen, som skal give mere præcis viden om lystfiskeriets størrelse og fangster af torsk i Øresund:

”Vi arbejder hos DTU Aqua blandt andet med at vurdere, hvordan de vigtigste fiskebestande i Danmark har det og udvikler sig – bliver der flere fisk eller færre? Torsken er en populær fiskeart, som både erhvervsfiskere, lystfiskere og fritidsfiskere gerne vil fange. For at kunne vurdere udviklingen af bestanden, så er det vigtigt at vide, hvor mange fisk der bliver fanget. Erhvervsfiskernes fangster kender vi med ret stor sikkerhed, mens vi ved mindre om lystfiskernes fangster, som derfor er det, der er fokus på i denne undersøgelse,” fortæller projektleder Hans Jakob Olesen, DTU Aqua.

Lystfiskere og turskippere tager godt imod

Interviewundersøgelsen har været i gang siden vinter, og Hans Jakob Olesen er meget glad for, at så mange lystfiskere og turbådsskippere allerede har hjulpet med at få en masse interviews i hus.

Opbakningen er utrolig flot, både fra lystfiskerne og fra turbådsskipperne. Stort set alle de fiskere, som vi spørger, vil gerne deltage og interviewes, og turskippere har bidraget med værdifuld information om, hvornår og hvor ofte de sejler, og med anden hjælp. Der er generelt et stort ønske fra alle sider om at sikre, at forvaltningen af torskebestanden kan ske på basis af så præcis og aktuel viden som mulig, hvilket denne undersøgelse skal være med til at underbygge,” fortæller Hans Jakob Olesen, DTU Aqua.

I kan læse mere om undersøgelsen på www.fiskepleje.dk

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This