– Turbådserhvervet har eksisteret i mere end halvtreds år, men de nye torskekvoter risikerer at blive dets sikre død. Sådan lyder den seneste udmelding fra Martin Hubert fra Spar lystfiskeri, der har bådene Fyrholm, Sværd, Skipper og Øby. – Hvis først bådene går konkurs og bliver hugget op eller solgt til husbåde, så vil det være umuligt at starte op igen og få nogle nye skibe med de rette passagertilladelser. Så hvis man fra politisk side vælger at ignorere branchens nødråb, slår man vores branche ihjel.

– Turbådsbranchen er til glæde for rigtig mange mennesker, og det er virkelig synd, hvis den lukker ned. Det forekommer uforståeligt, at man kompenserer økonomisk for eksempelvis minkbranchens nedlukning, mens man ignorerer turbådene. Endvidere er det paradoksalt, at erhvervsfiskerne, der er underlagt samme torskekvoter som turbådene, får nedlukningskompensation – samtidig med, at man nærmest lader som om, at turbådserhvervet ikke eksisterer.

 

Grejxperten

 

Medlemmerne i SIL, der står for Sammenslutningen af Indregistrerede Lystfiskerfartøjer, kommer til at stå i en meget svær situation med de nye torskekvoter. Derfor har de i et åbent brev henvendt sig til ministeren for at få hjælp:

– Vi henvender os til Fiskeriministeriet fordi vort erhverv er truet af de annoncerede torskekvoter i vestlige Østersø, starter de og fortsætter: – Vi er ”Sammenslutningen af Indregistrerede Lystfiskerfartøjer” (SIL) der repræsenterer 19 rederier med tilsammen 27 skibe, der dagligt sejler lystfiskere ud på havet, så de kan dyrke deres hobby og sociale samvær med havfiskeri. Lystfiskerne dækker et bredt demografisk udsnit af befolkningen med tyngde på den ældre del.

– Da vi trods flere forgæves forsøg på at opnå ministerens interesse og endnu ikke er blevet hørt, forsøger vi os alligevel endnu en gang ved, at kommentere på Ministerens svarskrivelse til Helsingørs borgmester Benedikte Kiær J.nr. 2021-6572 dateret 9. november 2021. Som tidligere nævnt, er vores erhverv ikke blevet inviteret til de høringer og diskussioner der er gået forud for ministerens pressemeddelelse om restriktioner for torskefiskeriet i vestlige Østersø.

– Derfor efterlyser vi beregningsgrundlaget for vurderingen der retfærdiggør påstanden om, at lystfiskeriet skulle have en størrelse svarende til 30% af erhvervsfiskeriet. SIL ser gerne, at torskebestanden bliver genoprettet. Men, vi henleder Ministerens opmærksomhed på de rapporter der b.la. er udarbejdet af DTU Aqua gennem de seneste 10 til 15 år hvori der peges på en anden og langt mere betydelig årsag til torskebestandens trængsler end lystfiskeriet. Udover at æde store mængder torsk er sælens mave og fordøjelsessystem arnested for forskellige orm, der via fødekæden til sidst ender med at inficere torsk og forhindre dem i at udvikle sig. Trængsler som EU’s fiskeriministre indtil videre øjensynligt IKKE har fundet plausible.

– Den fremskrevne udvikling i torskebestanden, som rapporterne beskriver, passer imidlertid meget fint med den udvikling i torskebestanden vi har set de seneste 7 til 8 år. Årsagen skal nok findes i manglende politisk lyst til, at regulere sælbestanden. Det blev senest eksponeret i Miljøministerens, ikke udtømmende, svar til Folketingets Miljø og Fødevareudvalg på Venstres Torsten Schack Pedersen spørgsmål om regulering af sæl i Østersøen.

– At det rekreative fiskeri med annonceringen af de nye restriktioner vil ramme branchen hårdt, som Ministeren skriver i svaret, er midt sagt en kraftig underdrivelse. Idet 7 ud af årets 12 måneder udelukkende er baseret på torskefiskeri. Det er frejdigt at hævde, at der blot kan fiskes efter andre arter i disse måneder. Vi sejler med lystfiskerne og de bestemmer hvilket marked vi befinder os på. Det er kunderne der bestemmer, ikke udbyderne, de tider er for længst forbi. Så i den sammenhæng har Ministeren bestemt, at lystfiskerne ikke må fange det de efterspørger og dermed lukket markedet.

– Et forslag til midlertidig løsning kan være, at tildele hver turbåd en 2021-årskvote der afspejler 2021-restriktionen. Eksempelvis: Turbåd der har lov at medbringe 25 lystfiskere, må så fange 25×365 torsk på båden i 2021 samlet set har skibet en 2021 kvote på 9.125torsk, og der må ikke fanges torsk i perioden med forbud.

– Det glæder os dog, at Ministeren vil arbejde på en løsning der tilgodeser ALLE interessenter. Derfor

imødeser vi invitationer til alle høringer og drøftelser der angår vort erhverv. Men, for at der i fremtiden kan tilbydes turbådssejlads, er det nødvendigt med fuld økonomisk kompensation til erhvervet fra indførslen af de annoncerede restriktioner.

Lystfiskeri fra turbåde er i ellevte time ved at blive det andet erhverv, som via regeringsdekret fjernes i Danmark inden for halvandet år uden, at det berørte erhverv har været inddraget i processen. Til forskel fra det først terminerede erhverv, har vi stadig til gode, at se hvordan vort erhverv tænkes kompenseret.

Med venlig hilsen

Sammenslutningen af Indregistrerede Lystfiskefartøjer, f/SIL: Kim Hartvigsen, Rederiet Skjold.

 

Friluftsland

 

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This