Snæblen er en truet dyreart. Nu så meget at et stort EU projekt skal redde den sjældne laksefisk. 14-06-08 – SNÆBLEN, der er i familie med laksefiskene, er ved at uddø og et stort anlægsprojekt skal være med til at sikre dens overlevelse fremover. Der er ikke mange lystfiskere der kender til snæblen, hvilket sikkert skyldes det ringe antal og totalforbudet om at fange dem.

ET ny EU støttet projekt til 105 millioner kroner skal nu sikre dens fremtidige eksistens ved sikring af 130 kilometer ekstra gydeplads i de fire sydvestjyske vandløb: Varde Å, Sneum Å, Ribe Å og Vidå. Snæblen lever og vokser op i vadehavet i Sønderjylland og bruger disse åer som gydeplads og en del af projektet handler blandt andet om at fjerne 13 spærringer i de ovennævnte åer.

Snæblen er optaget på EU’s liste over særligt truede arter. Det er som følge af denne status, at Danmark har opnået en betydelig støtte fra EU’s LIFE-ordning. Men det er ikke kun snæblen der får gavn af dette projekt. Også andre laksefisk og ikke mindst lystfiskerne, får glæde af de mange millioner der bruges på projektet.

– I lighed med de andre EU-lande arbejder Danmark for at bremse antallet af arter, der forsvinder fra naturen. For en række arter gælder specielt strenge beskyttelsesordninger, som forpligtiger os til at sikre deres overlevelse. En af de arter er netop snæblen. Derfor har vi et særligt ansvar. Både i forhold til at redde snæblen – men også i forhold til vores efterkommere, der gerne skal have en bedre natur, end den vi har i dag. Vi tror på, at vi får frembragt et flot projekt til glæde for både miljøet og danskerne, siger miljøminister Troels Lund Poulsen.

– Erik Egvad

    Hvidovre Sport

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This