toes

TØS’ mangeårige engagement i vandløbene i Holbæk Kommune er grundlaget for fisk som denne flotte havørred, og Holbæk Kommunes tilslutning til Fishing Zealand modtages med glæde, da bæredygtige indsatser er grundlaget i Fishing Zealand.

– I Tuse Å’s Ørredsammenslutning (TØS), er vi yderst glade for, at Holbæk Kommune og en klynge fra erhvervslivet, har tilsluttet sig Fishing Zealand, skriver Rune Hylby på vegne af TØS i en pressemeddelelse.
Vi ser det som en stor mulighed for at fremme lystfiskeriet, turismen, børne- og ungeindsatsen samt naturplejen.

Tuse Å’s Ørredsammenslutning har i mere end 30 år arbejdet for vand- og fiskeplejen i Tuse Å-systemet, Elverdamsåen og i Isefjorden. Den store frivillige indsats har gjort, at Tuse Å og Elverdamsåen i dag er Sjællands bedste ørredvande i forhold til gydende havørreder. Hvert år vandrer tusindvis af havørreder op i åerne for at gyde og det er yngelen fra Holbæk Kommunes åer, som bidrager med langt størstedelen af Isefjordens havørreder. Indsatsen i Holbæk kommunes vandløb er således af afgørende betydning for hele Isefjorden.

Den store indsats fra Holbæk Kommune og TØS, kombineret med en årlig udsætning af ørreder i Isefjorden gør, at mange tusinde lystfiskere fisker i fjorden, -året rundt, og fra tidlig morgen til sen aften.

Netop lystfiskerne, både de lokale, regionale og udenlandske lystfiskere, er en vigtig økonomisk faktor i lokalområdet uden for højsæsonen, idet lystfiskerne planlægger ferien efter fiskeriet og mulighed for fangster. Højsæsonen for fiskeri i Isefjorden ligger netop om foråret og efteråret, og derfor kan et øget fokus på lystfiskeriet i Holbæk Kommune være med til at forlænge sæsonen for områdets turisterhverv.

Indsatsen overfor børn og unge er ligeledes en meget vigtig del af Fishing Zealand, og netop her rummer tilslutningen store muligheder for at give de kommende generationer et meget nuanceret natursyn, blandt andet gennem ”Ørredpatruljen” og ”plej en fisk”.

I TØS stiller vi gerne vores vandløb til rådighed for den indsats, der både teoretisk og ikke mindst praktisk, kan give børn og unge en større naturforståelse.

I TØS ligger vand- og fiskeplejen i Fishing Zealand vores hjerte meget nært. Det bæredygtige aspekt er forudsætningen for at kunne bibeholde det gode fiskeri i Isefjorden, og den målrettede indsats for miljøet i Fishing Zealand er helt i tråd med den mangeårige frivillige indsats, TØS har engageret sig i.

Der er store lokale islæt i Fishing Zealand. Den frivillige vand- og fiskepleje i Fishing Zealand bliver særligt prioriteret i fremtiden gennem ansættelsen af den lokale formand for TØS, Rune Hylby, der allerede sidste år blev ansat af Fishing Zealand som ”frivillighedskoordinator” og som i år bliver yderligere engageret, som ”bandeleder” for den kommende Grusbande, der prioriteres højt i Fishing Zealand. Endvidere er biolog Peter W. Henriksen (Limno Consult), ansat som biologisk rådgiver for projektgruppen i Fishing Zealand, hvilket netop i Holbæk Kommune giver desto større mening, da Kommunen i en lang årrække har benyttet sig af Limno Consult som rådgiver med miljø og fiskeundersøgelser i bl.a. Kommunens vandløb.

I TØS er vi derfor meget positive overfor Holbæk Kommunes tilslutning til Fishing Zealand, -ikke mindst på baggrund af de 16 lokale virksomheder, der har bidraget økonomisk til at støtte op om tilslutningen.
Vi er overbeviste om, at netop virksomhedernes opbakning vil få stor betydning for en større fokus på lystfiskeriets positive økonomiske effekter for lokalområdet. Derudover er der alle de afledte effekter af tilslutningen til Fishing Zealand, blandt andet et større fokus på den bæredygtige indsats og bevidstheden om naturværdier blandt alle kommunens borgere, -unge, såvel som ældre.

 

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This