Hvis man er skarp nok, behøver man ikke nødvendigvis at være en del af en større organisation for at få gennemført ændringer. Det har Carsten Faber fra Hvidovre Sport netop bevist: Han henvendte sig for noget tid siden til Fiskeristyrelsen for at få ændret ordlyden af fangstbegrænsningen på torsk.

Teksten fra 23. december i år lød således: Som lyst- eller fritidsfisker skal man genudsætte fisk under mindstemålet. En lille torsk eller laks (over mindstemålet) skal hjemtages, hvis den ikke kan genudsættes i levende tilstand. Og fiskeriet er slut den dag, da den daglige fangst er sket.

 Det fandt han som alle andre problematisk, i det et fortsat fiskeri efter andre arter ikke ville være OK efter daværende gældende regler.

Fiskeristyrelsen var lydhør – og svarede følgende:

– Du har ret i, at formuleringen i nyheden er for restriktiv, da det kun er torskefiskeriet, eller laksefiskeriet – afhængigt af hvilken art du har fanget- der skal slutte den dag. Vi justerer teksten i nyheden på vores hjemmeside til:

”Som lyst- eller fritidsfisker skal man genudsætte fisk under mindstemålet. En lille torsk eller laks (over mindstemålet) skal hjemtages, hvis den
ikke kan genudsættes i levende tilstand. Og torskefiskeriet, eller laksefiskeriet – afhængigt af hvilken art du har fanget- er slut den dag, da den daglige fangst er sket”.

Du kan se den ændrede tekst her.

 

Hvidovre Sport

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This