TOBIS OG BRISLING kan benyttes til konsum. Fiskene kan opnå høj kvalitet, hvis de behandles skånsomt og rigtigt gennem hele forløbet, fra fangst til fiskene ligger i køledisken. Det fortæller DFU i en ny pjece fortæller hvordan og giver samtidig eksempler på opskrifter med både tobis og brisling.

Tobis og brisling har i Danmark hidtil hovedsageligt været brugt som industrifisk, men undersøgelser viser, at begge fisk er velegnede til konsum. Brisling bliver allerede i dag anvendt til konsum i bl.a. Norge, Portugal og Østasien.

En ny pjece giver råd om, hvilke faktorer, man som fisker og leverandør skal være opmærksom på for at opnå et produkt af høj kvalitet.

Pjecen peger bl.a. på betydningen af fangsttidspunkt og -metode samt behandling af fisken, dvs. hurtig nedfrysning, og vigtigheden af at holde fisken nede på en stabil frysetemperatur (-30o C eller derunder) gennem alle led.

Pjecen "Gør din fangst mere værd – tobis og brisling til konsum" byder også på opskrifter på både tobis og brisling, og til sidst er der samlet en liste med ti gode råd. Materialet er udarbejdet på baggrund af undersøgelser foretaget af Danmarks Fiskeriundersøgelser ved DTU, Krog Consult og Højmarklaboratoriet a/s. Den kan hentes gratis på Danmarks Fiskeriundersøgelser websted ved at klikke her.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This