Den nye brancheorganisation Dansk Lystfiskeri holdt i torsdag den 8 september branchedag ved Fyelmose Put and Take i Jylland. Til mødet var et skarpt udbud af oplægsholdere, der hver især gav deres bud på, hvordan vi får flere fisk til de danske lystfiskere.

Brancheforeningens formand Peter Lyngby bød velkommen, og debatoplæggene startede med Arne Kvist Rønnest fra Fishing Denmark, der gjorde rede for projektets arbejde med at få flere lystfiskere til Danmark. Herefter gav jeg/Fisk & Fri mit bud på, hvad der skal til for at få stærkere bestande af alt fra ørred og gedder til sandart og maller. Slides fra denne præsentation kan du se ved at scrolle ned i denne nyhed.

Gode bud på flere rovfisk

Herefter gav Theis Kragh fra Syddansk Universitet nogle interessante bud på, hvad vi kan gøre for vores rovfiskebestande – blandt med et godt bud på, hvordan det fremover – i modsætning til tidligere – måske kan lade sig gøre at lave vellykkede geddeudsætninger. Tilsvarende kom han med et virkelig kompetent bud på, hvordan vi med en fokuseret indsats kan få vores bestande af brakvandsrovfisk op igen.

Henrik Carl fra Zoologisk Museum (foto ovenfor), der til daglig forvalter statens officielle lister for hjemmehørende/ikke hjemmehørende samt invasive arter, var den næste oplægsholder. Her var der masser at inspiration til at opdyrke diversiteten i dansk lystfiskeri. Blandt flere vigtige statements var, at sandarten bør regnes som både hjemmehørende og ikke invasiv – samt forvaltes derefter.

Lars Frithjof Nielsen fra Garmin gav som den næste oplægsholder spændende nyt om et projekt han har igangsat, hvor man undersøger mulighederne for udsætning at sterile laks ved Bornholm og Møn/Stevns – et projekt, der har potentialet til at løfte fiskeriet op til de højder, det havde før.

Herefter redegjorde Anders Koed fra DTU Aqua for institutionens nuværende arbejde samt visioner. Udsætninger af sterile havørred/laks var tidligere berørt af både Fisk & Fri, Henrik Carl samt Lars Frithjof, og man fornemmede en velvilje fra DTU Aquas side til indledningvis og uforpligtende at undersøge potentielle fordele og ulemper ved denne tilgang til supplerende udsætninger.

Kaare Maniche Ebert fra DSF var den næste taler. I et kort skarpt oplæg præsenterede han sin tilgang til skarvproblematikken, hvor man må sige, at både han og DSF gør et virkelig godt og konstruktivt arbejde for at få gjort noget ved sagen.

 

Grejxperten

 

Hvad er Dansk Lystfiskeries fremtidige linje?

Dagen blev sluttet med en god debat, hvis fokus var at klarlægge DL´s fremtidige linje. Som jeg ser det, var hovedparten af de fremmødte DL medlemmer enige om, at foreningens indledningsvist bør fokusere på nye tiltag inden for udsætninger, men det understreges, at foreningen på sigt også har flere andre spændende indsatsområder. Der gøres fra både DSF og DTU Aqua en stor indsats for primære indsatsområder som fx forurening, bedre naturgrundlag, fri passage og skarvproblematikken, hvor det er oplagt for DL at støtte op om dette samtidig med, at man fokuserer sin primære arbejdsindsats på eksempelvis de typer af udsætninger, som ikke kommer til at ske uden en indsats fra DL eller private initiativer. 

Hvis du som kommerciel aktør i fiskebranchen ønsker at støtte op om arbejdet for flere fisk til danske lystfiskere, kan du læse mere om foreningen her.

Her kan du se Fisk & Fris oplæg til Branchedagen for Dansk Lystfiskeri:

 

1 - Jens Bursells oplæg til branchedagen for Dansk Lystfiskeri 8. september 2022

 

2 - Jens Bursells oplæg til branchedagen for Dansk Lystfiskeri 8. september 2022

 

2 - Jens Bursells oplæg til branchedagen for Dansk Lystfiskeri 8. september 2022

 

4 - Jens Bursells oplæg til branchedagen for Dansk Lystfiskeri 8. september 2022

 

5 - Jens Bursells oplæg til branchedagen for Dansk Lystfiskeri 8. september 2022

 

6 - Jens Bursells oplæg til branchedagen for Dansk Lystfiskeri 8. september 2022

 

7 - Jens Bursells oplæg til branchedagen for Dansk Lystfiskeri 8. september 2022

 

8 - Jens Bursells oplæg til branchedagen for Dansk Lystfiskeri 8. september 2022

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This