Hvis vi lystfiskere vil sikre os at naturen og vandmiljøet ikke bliver overladt til et tilfældighedernes spil, så er det vigtigt, at vi gør vores indflydelse gældende til det kommende kommunalvalg. 05.11.09 – KOMMUNALVALGET NÆRMER SIG, og her har vi lystfiskere en mulighed for at influere på kommunalpolitiken og ikke mindst på kommunalt relaterede miljøspørgsmål. Danmarks Sportsfiskerforbund opfordrer deres medlemmer til at stemme grønt, og henstiller om, at vi hver især gør vores for at få sat natur og vandmiljø på dagsordenen, blandt andet ved at stille politikerne nogle helt konkrete miljørelaterede spørgsmål.

I en pressemeddelelse fra Danmarks Sportsfiskerforbund lyder det, at forbundet var dybt betænkelig, da en stor del af natur- og miljøforvaltningen i 2007 blev overladt til kommunerne. – Vi må i dag konstatere, at kommunerne generelt mangler både økonomiske og personalemæssige ressourcer samt politisk vilje til at føre tilstrækkelig kontrol på dette område. Det er ganske uholdbart i en situation, hvor kommunerne i den kommende valgperiode får ansvaret for at føre vandplanerne ud i livet, påpeger formand for DSF Verner W. Hansen.

Se eventuelt mere her og her.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This