DANMARKS SPORTSFISKERFORBUND inviterer alle til temadag, hvor fokus er at gøre kystfiskeriet på Sjælland og øerne mere attraktivt. Fisk & Fri bakker glædeligt op om projektet, som du kan læse mere om her.

Havørredfiskeriet langs øernes og Sjællands kyster er på alle måder meget værd. Først og fremmest er det den form for fiskeri, som dyrkes af flest. Havørreden er derfor forudsætningen for, at titusindvis af sjællændere kan dyrke fiskeri med stang og snøre. Men det er også dokumenteret, at lystfiskeriet i Danmark er milliarder af kroner værd for den danske stat; et faktum, som kommunerne på Fyn med deres projekt Havørred Fyn har formået af drage fordel af. Det projekt er et fornemt eksempel på, at det er muligt at ophjælpe ørredbestandene og gøre miljøet i vandløbene bedre – og samtidig få investeringerne tifold igen.

Er det muligt at lave et lignende projekt på Sjælland og øerne, og hvad skal der til for at gøre lystfiskeriet her mere attraktivt? Danmarks Sportsfiskerforbund inviterer til en temadag den 30. januar fra 9 til 17, som forhåbentlig kan give svaret og blive begyndelsen til en mere målrettet indsats med henblik på at gavne kystfiskeriet i regionen. For at nå i mål er det vigtigt, at lystfiskere, kommunernes embedsmænd og politikere og turisterhvervet trækker på samme hammel. Alle nævnte interessenter er derfor meget velkomne.

Temadagen vil være en blanding af inspirerende foredrag og konstruktive workshops. Foredragene vil afspejle nogle af de mange interesser, som vil være en del af et fremtidigt projekt – herunder organisation, turisme, vandmiljø og fiskeribiologiske aspekter.

Politikere og embedsmænd fra kommuner og de statslige miljøcentre, turisterhvervet og sportsfiskere er velkomne – også repræsentanter fra foreninger, der ikke er organiseret i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Deltagelse er gratis. Mødet finder sted på Næstved Vandrerhjem. Der er fyldt op med deltagere, og det kan derfor sandsynligvis ikke lade sig gøre at tilmelde flere.

Yderligere oplysninger om arrangementet kan fås hos Kaare Manniche Ebert, på telefon 76 22 70 73 eller per mail kme@sportsfiskerforbundet.dk

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This