WATERMAN FLADFISKECUP 2022

Den 23 oktober klokken 7.30 arrangerer Waterman Travel ́s Fladfiskecup. – Mødestedet er ved flydebroerne i kulturhavnen i Helsingør, og der fiskes med bådene Fyrholm og Sværd, fortæller arrangørerne.

Programmet ser således ud:

7.30 Lodtrækning om pladserne.

8.00 Afgang til fiskepladserne

15.00 Ankomst tilbage i havnen

15.30 Præmieoverrækkelse

Konkurrencen består af to dele. Den ene er hovedkonkurrencen, hvor længste fladfisk vinder førsteretten til at vælge præmie. Anden del er en lodtrækningskonkurrence, hvor der særskilt kan købes ubegrænset antal lodder. Hovedpræmien i fiskekonkurrencen er en rejse til Maldiverne i November 2023, mens hovedpræmien i lodtrækningskonkurrencen er en rejse til Wales. Der er desuden en række andre fine præmier i begge konkurrencer, og præmielisten offentliggøres senere. Inkluderet i prisen er frokost ombord, mens man selv må sørge for drikkevarer.

Du kan læse meget mere om konkurrencen her.

Præmieliste (foreløbig):

 

Præmieliste Waterman Fladfiskecup 2022

 

 

Reglerne er følgende:

➢ Bådføreren er øverste myndighed om bord.

➢ Den af arrangøren valgte bådleder er højeste konkurrence myndighed ombord.

➢ Der skal tages hensyn til sikkerheden ombord,

➢ Den valgte plads ombord skal holdes under fiskeriet, der må ikke skiftes plads /side,

➢ Der må først fiskes efter klar signal fra skipper,

➢ Ved stop signal fra skipper SKAL der straks rulles ind.

➢ Enhver deltager med stor fisk, har ret til plads på båden, og om nødvendigt må de andre deltagere tage deres liner op af vandet.

➢ Deltagerne skal, uden hjælp fra anden deltager, selv bringe sine fisk til overfladen.

➢ Der må kun fiskes med 1 stang. Reservestænger må være monteret med fisketackel

➢ Der må højst anvendes 3 kroge

➢ Deltagerne skal selv sørge for agn

➢ Medbragt agnfisk må benyttes på alle kroge. Hele agnfisk skal have afskåret hale og må ikke kunne forveksles med fanget fisk.

➢ Kun fisk der er kroget foran bagerste gællekant tæller i konkurrencen

➢ Alle gældende mindstemål og regler skal overholdes

➢ Fisk der overholder mindstemål må hjemtages

➢ Længste fladfisk vinder konkurrencen uanset art, der måles i hele millimeter

➢ Fiskene måles af bådlederen som 100% afgør den noterede længde.

➢ Ved længdelighed trækkes der lod

➢ Det er kun deltagerens største fisk der deltager i konkurrencen, dvs. man ikke kan have flere deltagende fisk

➢ Der kan kun vindes én præmie per deltager i lodtrækningskonkurrencen

Børsteorm kan bestilles hos Hvidovre sport på 3675 1315. De kan efterfølgende

afhentes ved kajen på konkurrencedagen kl. 7.00

 

Tradea brugt fiskegrej