NYE FREDNINGSBÆLTER – HVAD MENER SYDSJÆLLANDS BRAKVANDSKLUB?

Bekendtgørelsen om fiskeri og fredningsbælter omkring Lolland, Falster og Møn er pt i høring indtil 31. januar. Mange ørredfiskere bakker op om tiltagene, men hvad mener egentlig brakvandsgeddefiskerne i området. Vi har talt med Rasmus Ingemann, der er formand for Sydsjællands Brakvandsklub – og stillet ham et par spørgsmål:

FISK & FRI: Hvad er jeres generelle holdning til tiltaget – og hvordan berører det evt. fiskeriet for SBK´s medlemmer.

– Brakvandsklubben SBK er positivt stemt over for forslag til ændringer af bekendtgørelsen, da bekendtgørelsen er eneste værktøj til at kontrollere det rekreative fiskeri, svarer Rasmus. – SBK har ikke indgivet høringssvar, og derfor heller ikke indgivet ønsker for Stege, samt har ikke kendskab til om vores medlemmer har gjort dette som privatpersoner. Vi er af den opfattelse, at vores medlemmer gerne vil værne om områderne for at opnå bedre fiskeri på sigt. De forslået ændringer vil ikke have den store indflydelse for vores medlemmer fiskeri.

FISK & FRI: Jfr §7,2 skal det stadig være tilladt at fiske med stang i havnen, hvor der netop ofte er mange fisk, da det er passageruten mellem Noret og det åbne farvand i Stege Bugt. Giver det mening med de øvrige fredninger, hvis man alligevel tillader fiskeri, der hvor fiskene i perioder er allermest opkoncentreret?

– Området omkring Stege Havn hører som mange andre havne og moleanlæg til arealer med særlig høj værdi målt på flere parametre, svarer Rasmus. Det er ofte disse områder som føder nye lystfiskere, og derfor er det oplagt, at stangfiskeriet kan fortsætte. Omvendt ved vi også, at området i perioder indeholder mange brakvandsgedder, som det ville give god mening at værne om.

FISK & FRI:  Har SBK en holdning til, hvorvidt det skal være tilladt at fiske i havnen?

– SBK har ikke en holdning til om det skal være tilladt at fiske med stang i havnen, da dette ikke er vendt på et bestyrelsesmøde.

FISK & FRI:    Har i indgivet et høringssvar? – og hvis ja, hvad er hovedpunkterne i det?

– SBK har ikke som klub indgivet høringssvar, men flere medlemmer af bestyrelsen har indgivet forslag til bekendtgørelsen, da den var i høring. Dette arbejde var drevet af Danmarks Sportsfiskerforbund, og stor cadeau for det. De inviterede alle klubber, uanfægtet medlemsskab, til et møde, hvor de fortalte om processen, den korte deadline, samt vigtigheden af at få rykket på sagen, da der nemt går 10 år, før der bliver mulighed for at ændre på bekendtgørelsen igen. Bestyrelsesmedlemmer i SBK har indgivet forslag til ændringer i relation til Præstø Fjord, Faxe Bugt, Bogø Dæmningen, Fanefjord og Karrebækfjord, slutter Rasmus Ingemann.

Hvad tænker du om de nye bekendtgørelse for fredningsområder i farvandet syd for Sjælland – giv din mening til kende på Fisk & Fris facebook her idag.

 

Hvidovre Sport