NYT ÅLØB VED ROSKILDE – FRI PASSAGE TIL LANGVAD Å-SYSTEMET

Da man i går åbnede for det nye åstræk fra Store Kattinge Sø over Skt. Hans til Roskilde Fjord skete det ved, at Miljøminister Magnus Heunicke som vist ovenfor gravede hul i den sidste vold af jord, som hindrede vandet i at flyde syd om Boserup Skov til fjorden. Hermed er den nye faunapassage fra Roskilde Fjord til Langvad Å er færdig, så fx både havørreder og brakvandsrovfisk nu frit kan trække op og ned ad systemet for at gyde og søge føde. Den nye å er en klar forbedring af passageforholdene, da fisketrappen ved Kattinge Værk angiveligt ikke har fungeret optimalt. Med det nye åløb er der helt fri adgang til 80 kilometer vandløb – så må vi håbe, at de udtrækkende smolt kan snige sig fordi de mange rovfisk i søerne opstrøms – Store Kattinge Sø, Lille Kattinge Sø, Buesø og Kornerup Sø.

FOTO: LARS LAURSEN

 

Tradea brugt fiskegrej

 

Miljøminister Magnus Heunicke som vist ovenfor gravede hul i den sidste vold af jord, som hindrede vandet i at flyde syd om Boserup Skov til fjorden

Miljøminister Magnus Heunicke gravede hul i den sidste vold af jord, som hindrede vandet i at flyde fra Store Kattinge Sø syd om Boserup Skov til Roskilde Fjord.