STOP HAVBRUGENE – OGSÅ PÅ ISLAND

Fiskeopdræt i traditionelle havbrug er et stort problem – både for miljøet og fiskebestandene. Netop denne problematik er – igen – blevet taget op med Patagonias nye film ”A Salmon Nation”, som de sidste par dage – kombineret med et foredrag om havbrug af Danmarks Sportsfiskerforbund, har kørt i både Århus, Odense og København.

Fisk & Fri var på pletten, da filmen og foredraget af Andreas Findling-Rottem (ovenfor) løb af stablen hos Spejdersport i København. Begge formåede på en letforståelig vis at belyse de kæmpestore udfordringer og konsekvenser, som driften af havbrugene har – bl.a. i form af forurening med næringsstoffer, giftigt kobber fra nettene, brug af antibiotika, øget forekomst af lakselus og udslip af fisk. Undervejs blev potentielle løsninger med landbaseret opdræt rundet – både med fordele som mindre forurening, ingen udslip, ingen antibiotika, færre sygdomme og mindre dødelighed, men også de udfordringer, der stadig er med eksempelvis brug af ikke bæredygtigt fremstillet foder.

På Island kan den fortsatte drift af havbrugene få meget store negative konsekvenser for de unikke laksebestande – og der arbejdes pt på en underskriftindsamling for at få stoppet havbrugene. Det kan du støtte ved selv at skriver under via QR-koden nedenfor:

 

patagonia-laks-island

I Danmark kan du bidrage til kampen mod havbrugene ved at melde dig ind i Danmarks Sportsfiskerforbund, som løbende gør et stort arbejde for at få aquakulturen i en mere bæredygtig retning.

Støt Danmarks Sportfiskerforbunds kamp med havbrugene ved at melde dig ind. Øverst er det Andreas Findling-Rottem fra DSF holder foredrag om udfordringerne på de danske havbrug.

                                                                                                                       Støt Danmarks Sportfiskerforbunds kamp med havbrugene ved at melde dig ind. 

 

 

Patagonias fil "A Salmon Nation" er et tankevækkende bekendskab - samt et nødråb om at få stoppet de islandske havdambrug inden det er for sent.

                                Patagonias fil “A Salmon Nation” er et tankevækkende bekendtskab – samt et nødråb om at få stoppet de islandske havdambrug, inden det er for sent.