IUCN: BLÅFINNET TUN ER IKKE TRUET LÆNGERE

IUCN eller International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources – har i lørdags netop offentliggjort opdateringerne af de officielle lister på rødlistede samt truede arter, hvor netop den blåfinnede tun desværre har været placeret i en hel del år. Men – heldigvis har bestanden i snart en del år været i markant fremgang:

Syv af de kommercielt mest vigtige tunarter har netop fået revurderet deres status, og fire af dem er nedgradereret i trusselsstatus, heriblandt blåfinnet tun (Thunnus thynnus), som er flyttet fra kategorien ”Endangered” (truet) til ”Least Concern” (livskraftig). Blandt de andre arter som har ændret status er sydlig blåfinnet tun (Thunnus maccoyii) som er flyttet fra ”Critically Endangered” til ”Endangered”. Albacore (Thunnus alalunga) og yellowfin tun (Thunnus albacares) er begge flyttet fra “Near Threatened” to “Least Concern”.

Forbedringerne af arternes status skyldes ifølge IUCN mere bæredygtigt fiskeri samt en forbedret indsats mod ulovligt fiskeri.

På trods af globale forbedringer på artsniveau er der dog stadig en del lokale stammer, der ikke har et godt. Eksempelvis er der ikke nær så mange individer tilbage i den vestatlantiske population af blåfinnet tun, som gyder i Den Mexicanske Golf. Denne bestand er mere end halveret i samme periode, hvor den østatlantiske bestand af blåfinnet tun er gået frem med 22 %. Yellowfin tun er fortsat overfisket i Det Indiske Ocean.

Du kan læse mere om udmeldingen fra IUCN her.

 

Tradea brugt fiskegrej