WIN-WIN? KAN TORSK GYDE I HAVVINDMØLLEPARKER

Med det store indhug, som det moderne menneske har gjort på mængden af oplagte gydepladser for torsk – eksempelvis stenrev, er det oplagt at forsøge at tænke en re-etablering af gydeområder ind i planlægningen og bygningen af fremtidige strukturer på havbunden – eksempelvis havindmølleparker og lignende. Hvis gjort rigtigt er det oplagt, at de måske lokalt kan blive vigtige erstatninger for de gydemuligheder, der engang var på oprindelige stenrev.

Hvorvidt vindmølleparker rent faktisk vil kunne styrke fiskebestandene, såfremt fx torsk gyder i vindmølleparkerne, er DTU Aqua nu ved at undersøge i et nyt projekt: – Hvis torsk gyder i en vindmøllepark, så kan torskeynglen sprede sig fra vindmølleparken og over meget store områder, lyder det på DTU Aquas fiskepleje.dk – Måske fungerer en vindmøllepark som et fiskereservat, hvor voksne fisk gyder og producerer en masse yngel. Hvis det er tilfældet, så kan ynglen sprede sig med strømmen til forskellige områder. Det kan måske give bedre fiskeri langt uden for vindmølleparkerne. Derfor er det vigtigt at vide, om torsk gyder inde i de danske vindmølleparker.

Forskerne skal derfor nu til at kortlægge torskenes bevægelser i en vindmøllepark med specielt fokus på deres gydesæson. – Dette gøres ved mærkning af torsk fra området og opsætning af lyttestationer i havvindmølleparken Horns Rev 2, som ligger ude i Nordsøen 30 sømil nordvest for Esbjerg, fortæller de.

Læs mere om projektet med torsk i havvindmølleparkerne her.

 

Friluftsland