Nemt at holde styr på fredningsbælter via Fangstjournalen

– Bruger man Fangstjournalens app ude på fiskepladsen, får man direkte besked om de fredningsbælter, der findes inden for 5 km afstand fra, hvor man står. Sådan lyder udmelding på fiskepleje.dk – Man kan samtidig se egen position i forhold til de nærliggende fredningsbælter. På den måde er det nemt at holde sig på den rigtige side af fredningsbælterne under fisketuren.

– I et fredningsbælte er fiskeri helt eller delvist forbudt – hele året eller i bestemte perioder, uddyber DTU Aqua. – Formålet med fredningsbælter er primært at beskytte fisk på steder, hvor de under vandring samles i store flokke, og hvor de derfor er særligt lette at fange. Det kan f.eks. være ved udmundingen af en å eller ved en sluse. Som lystfisker langs kysten skal man naturligvis vide, hvor disse fredningsbælter findes, så man undgår at fiske ulovligt. Her kan Fangstjournalens app være en hjælp både før og under fisketuren.

Læs mere her.

Man kan så undre sig over, at DTU Aqua bruger offentlige Fisketegnsmidler til denne funktionalitet, når det er let nok at orientere sig om fredningsbælter på flere andre apps allerede.