Ny formand for Danske Ørredsøer

Gitte Moelsby, der netop er valgt som ny formand for brancheforeningen “Danske Ørredsøer” har en stålsat vision om at øge synligheden af dansk Put and Take fiskeri – både overfor danske lystfiskere, turister, beslutningstagere og politikere.

 

Forleden blev Gitte Moelsby fra Nebel Sø Put & Take ved Esbjerg valgt af en enstemmig bestyrelse til formand for den landsdækkende brancheforening Danske Ørredsøer. Foreningen organiserer de danske ørredsøer – også kaldet Put & Take søer – samt brugerne af disse på landsplan. Branchen har store forventninger til udviklingen i den danske lystfiskerturisme – både blandt de ”professionelle” og ”amatørerne”. 

AF VILLY J. LARSEN. FOTO: DANSKE ØRREDSØER OG JENS BURSELL

Med Gitte Moelsby som formand får Danske Ørredsøer en erfaren kvinde på posten. Gitte har arbejdet med udvikling af Nebel Sø Put & Take ved Esbjerg siden 2006. Hun er et kendt ansigt af mange i erhvervet. Gitte har solid erfaring med driftsoptimering og markedsføring af fiskesøer – herunder anvendelse af sociale medier og konkurrencer mv. i markedsføringsregi. Hun betegner sig selv som fremadrettet, iderig og som en person der ikke bange for at prøve nye veje. I 2013 var hun også blandt grundlæggerne af en lystfiskerforening for kvinder ved navn ”Pink Ladies fiskerne fra Nebel Sø”

– Jeg glæder mig til at kaste mig i selen for en videreudvikling af Put & Take søernes brancheforening, siger hun. – Efter en periode med stilstand, gennemførte foreningen i 2019 omstruktureringer i organisationen – bl.a. ved tilknytning af professionel rådgivningsbistand – og i foreningens prioritering af såkaldte mærkesager, så vi i dag er klar til at tage fat på en langt mere professionel interessevaretagelse, netværksarbejde, og markedsføringsarbejde for vores medlemmer. Jeg glæder mig særligt til, at Danske Ørredsøer fremover vil kunne blive branchens fælles talerør i sager som f.eks. udvikling af dansk lystfisketurisme samt høringer i forbindelse med brancherelevant lovgivning, uddyber Gitte Moelsby.

I mange år har det været andre lystfiskeforeninger som i mere eller mindre grad har ageret interessevaretagere på vegne af hele lystfiskerbranchen – inkl. fiskesøerne. I fremtiden ønsker Danske Ørredsøer selv at repræsentere fiskesøerne, så branchen ikke bliver overset eller glemt, i sager hvor regeringen ønsker at inddrage lystfiskererhvervet i planer om f.eks. fremme af lystfiskerturisme overfor både danske og udenlandske turister eller fritidsfolk.

Regnbueørred

 

Samme dag som Danske Ørredsøers bestyrelse valgte Gitte Moelsby til formand, blev den øvrige bestyrelse konstitueret med bestyrelsesmedlemmer fra det meste af landet. Bestyrelsens sammensætning er som følger:

Formand Gitte Moelsby – Nebel Sø Put & Take, Esbjerg

Næstformand Niels Jensen – Fiskegården, Hvalpsund

Kasserer Ketty Godt, Vrads Put & Take, Vra

HP’s Fiskesø, Spøttrup nær Skive

Heinrich Hermansen, Herning Fiskepark, Herning

– I Danske Ørredsøers bestyrelse vil vi nu arbejde målrettet for at gøre brancheforeningen attraktiv også for nye medlemmer, så foreningens gennemslagskraft i forbindelse med vores mærkesager kan blive stærkest mulig, beretter Gitte Moelsby. – Vi vil også gøre foreningen mere kendt og attraktiv som samarbejdspartner for andre danske interesseorganisationer – f.eks. i forbindelse med turisterhvervets løbende udvikling af de til turismen tilknyttede oplevelseserhverv – herunder outdoor-branchen.

Det anslås at mere end 30 % af al dansk lystfiskeri finder sted i de danske Put & Take søer, og at langt hovedparten af alle førstegangs-lystfiskere – ikke mindst bandt børn og unge – fanger deres første fisk i en Put & Take sø.

Alene i Esbjerg-området anslås der at være omkring 30 put and take søer. Og på landsplan er antallet op mod 300 fiskesøer. Det anslås at mere end 400.000 lystfiskere fra ind- og udland indløser fiskekort ved en dansk Put & Take sø hvert år.

Danske Ørredsøer

Foreningen Danske Ørredsøer – i daglig tale kaldet ”Danske Ørredsøer”- organiserer en større gruppe af landets lystfiskersøer (også kaldet ”Put & Take-søer”). Søerne udgør en let tilgængelig natur- og lystfiskeoplevelse for danskere og udlændinge, der ønsker at investere et par timer i naturen på at fange sin egen aftensmad. Mange børn og unge får deres første fangstoplevelse ved en af de danske fiskesøer. Og fiskesøerne udgør en spændende udflugtsmulighed for turister i ferielandet.

Foreningen Danske Ørredsøer blev grundlagt i 1994 og består af privatejede ørredsøer fordelt over hele landet. Foreningens formål er blandt andet at:

– virke for at fremme og udvikle lystfiskersøer

– at deltage i informationsvirksomhed og formidlingsmæssige aktiviteter til gavn for sports- og lystfiskeri

– at rådgive virksomheder og myndigheder om anlæg og drift af lystfiskersøer.

– at arbejde for at flere herboende og udlændinge (særlig fokus på børn/unge, familier og ældre) får mulighed for og interesse i at udøve lystfiskeri i den fri natur – herunder særligt i danske ørredsøer.

Danske Ørredsøer hjemmeside – link: www.dansee.dk

Facebook: Dansee-De-Danske-Ørredsøer

Put and Take fiskeri er altid hyggeligt - både for begyndere og de mere garvede lystfiskere.

Put and Take fiskeri er altid hyggeligt – både for begyndere og de mere garvede lystfiskere.

 

Hvorfor put and take?

Ideen er med put and take søer er, at besøgende med få timer til deres rådighed vil have høj sandsynlighed for fangst, når den sparsomme fritid skal udnyttes optimalt – for manges vedkommende et par timer lørdag eftermiddag eller i ferierne. Fiskesøernes brugere peger bl.a. på følgende begrundelser for deres valg af denne fritidsbeskæftigelse:

  • En dejlig fritidsbeskæftigelse i pagt med naturen – væk fra hverdagen
  • En fælles familieoplevelse for både far, mor og børn
  • En dejlig afstressende fritidsbeskæftigelse
  • En skøn lystfiskeroplevelse med rimelig sandsynlighed for bid i den tid der er til rådighed
  • En naturoplevelse med indbygget mulighed for at få en sund råvare med hjem til aftensmaden

Hos medlemmerne af Danske Ørredsøer stilles der minimumskrav til søernes serviceydelser, så forbrugerne dermed sikres et højt niveau ved besøg hos en fiskesø, som er medlem af foreningen.

Der findes i dag godt 300 fiskesøer spredt ud over hele landet. Og flertallet af søerne er godt besøgt, særligt i sommerhalvåret fra påske til og med efterårsferien. De fleste søer holder åbent året rundt, og flere af søerne oplever endda pæne besøgstal – også i vinterhalvåret. Søerne har forskellige målgrupper alt efter de tilbudte faciliteter, søernes beliggenhed og fiskene, som udsættes i søerne.

Hvem besøger ørredsøerne?

De besøgende hos landets Put & Take søer kan deles op i en række forskellige grupper:

  • Familier med børn på hyggetur (mange børn fanger deres første fangst netop i disse søer)
  • Turister, som ønsker en spændende naturoplevelse med rimelig sikker fangstgaranti
  • Grupper, som ønsker en spændende fællesoplevelse i naturen (typisk skoler, spejdere, arbejdskolleger etc.)
  • Sportsfiskere, der lige vil ”pudse teknikken af”, før sæsonen skydes i gang ved landets vandløb

Når man vælger at fiske ved en fiskesø, skal der ikke betales fisketegn til det offentlige, som ellers er lovpligtigt før fiskeri ved hovedparten af landets naturlige vandløb og søer. Ved fiskesøerne betales ved indgangen til søen for det antal timer, man ønsker at fiske i den pågældende dag. Og så er muligheden for fangst for hygge-lystfiskere normalt langt større her end ved de almindelige vandløb og søer.

Jans Lystfiskershop