CANADA-RØDDING FRA KAJAKKEN

Amerikansk søørred eller canada-rødding, som den også kaldes, er en indført art i Europa. – I Danmark har den tidligere været udsat i Hammersøen i 1974 på Bornholm uden at kunne klare sig som en selvreproducerende bestand, fortæller Henrik Carl fra Statens Naturhistoriske Museum. Arten findes som ”vilde bestande” flere steder i fx Norge og Nordsverige, hvor fiskene kan blive temmelig store.

Nogle steder er bestandene så store, at man kan fiske målrettet efter dem, hvilket kajakfiskeeksperten Tommy Blomander netop har gjort:

– Vi var taget et par venner ud for at prøve fiskeriet efter canadarødding. Egentlig havde vi planlagt at fiske i fem nætter, men på grund af dårligt vejr måtte vi nøjes med tre nætters fiskeri. Vi fandt dog et område, hvor der var godt med candarødding på 20 meters dybde. Efter midnat kunne vi tydeligt se dem på vores Garmin Live Scopes, men de var ret inaktive, så vi måtte vertikalfiske dem vældigt forsigtigt.

På de tre dage fik jeg syv flotte candarødding, så jeg er mere end godt tilfreds slutter han.

 

Hvidovre Sport

 

Tommy Blomander med en af sine flotte canadarøddinger taget på vertikalfiskeri fra kajak i Nordsverige.

Tommy Blomander med en af sine flotte canadarøddinger taget på vertikalfiskeri fra kajak i Nordsverige.

 

Det er fra kajakkker som disse, at Tommy Blomander og hans vennder bedriger deres super effektive fiskeri efter ikke blot canadarødding men også andre arter som fx sandart.

Det er fra kajakkker som disse, at Tommy Blomander og hans venner bedriver deres supereffektive fiskeri efter ikke blot canadarødding, men også andre arter som fx sandart.