Med regeringens nye planer om at gøre noget for biodiversiteten, har miljøministeriet nu øremærket 30 millioner kroner til udsætning af maller i to store danske vandsystemer – Susåen på Sjælland og Gudenåen i Jylland. Pengene kommer fra den store biodiversitetspulje på 888 millioner kroner, der skal anvendes på at styrke mangfoldigheden i den danske natur i 2021.

Mallen er Danmarks største rovfisk, der er oprindeligt hjemmehørende i landet, men op igennem 14-1700 tallet menes den at være gradvist udryddet – blandt andet af menneskelig aktivitet. Det skal der nu gøres noget ved, så den stor rovfisk igen kan være med til at skabe den rette økologiske balance i søerne. Udover at øge biodiversiteten vil mallerne nemlig også kunne være med til at æde de mange fredfisk, som man på nuværende tidspunkt bruger millioner kroner på at bortfiske i net.

– Projektet starter i juli 2021, hvor et team af fiskere skal indfange 200 stor vildmaller i en svensk å – og det er disse maller, der skal danne fundamentet for de kommende danske bestande, lyder det fra Carsten Glanis fra departementet i Miljøstyrelsen. – Planen er at køre de 1-2,5 meter lange maller over i store tankbiler og lave to opdrætsanlæg – et i Susåen og et i Gudenåen. Mallerne kommer til at gå i store naturlige bure, hvorfra ynglen lukkes ud helt naturligt gennem store masker i nettene, slutter han. – Til at starte med er planen, at de to systemer skal være besat med maller inden 2024 – og herfra er det planen at genindføre arten hele det naturlige danske udbredelsesområde. På Fyn regner man med, at der vil være sættefisk klar til fx Odense Å i 2025.

FOTO: MADS HUSSING

 

Hvidovre Sport

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This