Hvis unge fremover skal kunne juble over torskefangsterne i Kattegat er det måske nødvendigt med et stop for erhvervsfiskeriet efter torsk. DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING og Svenska Naturskyddsföreningen opfordrer nu i et fælles brev til de to landes ansvarlige ministre til, at der indføres et total stop for al torskefiskeri i Kattegat, ifølge Danmarks Sportsfiskerforbunds nyhedsbrev. Årsagen er, at torskebestandene i Kattegat er blandt de mest truede i verden, og at netop Danmark og Sverige stort set er de eneste lande, der fisker her. Det Internationale Havsforskningsråd (ICES) har gennem syv år anbefalet at indstille alt torskefiskeri i Kattegat. Det er ikke sket. Derfor er torskebestanden nu nede på historisk lavt niveau og kvoten i 2008 er på 600 ton, hvilket er blot en tyvendedel af den fangst, man kunne sejle hjem i midten af 70’erne. Situationen forværres af, at torsken stadigt ryger i fiskernes garn også efter kvoterne er brugte. Det sker, når fiskerne trawler efter jomfruhummer og fladfisk. Torsken smides derefter overbords igen uden mulighed for overlevelse. Netop på grund af torskebifangsterne vil et totalt fiskeristop i Kattegat være klart det mest virkningsfulde for ophjælpning af torskebestanden, konkluderer Danmarks Sportsfisker Forbund.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This