De europæiske sportsfiskere kæmper for at det stadig vil være muligt at drive trolling i Østersøen, på trods af at østersølaksen er under alvorligt pres. (foto: Morten Ramsgaard)Af Ole Wisler, Danmarks Sportsfiskerforbund

SPORTSFISKERNE, i det fælles europæiske sam­arbejde European Angler Alliance, EAA – herunder Danmarks Sportsfiskerforbund – har fremsendt deres høringssvar til den nye lakseforvaltningsplan for Østersøen.

Sportsfiskerne udtrykker tilfredshed med forslaget, der generelt ønsker at be­skytte østersølaksen, men understreger, det er vigtigt, at lave et klart skel mellem re­kreativt sportsfiskeri med stang og så an­det rekreativt fiskeri med andre redskaber.

EAA mener, at laks fanget på stang udgør en meget lille del af de samlede rekreative fangster.

Sportsfiskerne ønsker også et stop for er­hvervsfiskeriet efter laks i den åbne Østersø, på det man i fagsprog kalder „mixed stocks" – det vil sige blandede laksestammer. Ved at flytte fiskeriet ind omkring de respekti­ve gydeelve, kan man meget bedre monitere de respektive, vilde laksestammer og fang­sterne.

– Det er vigtigt at understrege, at EAA’s forslag er fremsat i en kontekst, der er ret­tet mod erhvervsfiskeriet ude i den åbne Østersø, og dermed ikke det rekreative fi­skeri – herunder trollingfiskeriet – som ud­øves af mange danskere. Sportsfiskernes fangster truer ikke laksebestanden, fortæl­ler EAA’s lobbyist Jan Kappel til Sportsfi­skeren.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This