– Her til morgen har aftaleparterne omkring det nye Biodiversitetsråd sat navne på formanden og medlemmerne i rådet, der fremover skal rådgive regeringen og Folketinget om indsatser på naturområdet. Spørgsmålet som fx – hvordan får vi mere vild og spændende natur i Danmark, som kan give gode naturoplevelser for alle danskere? Og hvordan giver vi naturen de bedste betingelser for at trives?

– Det kunne være nogle af de spørgsmål, som lander på bordet hos Danmarks første Biodiversitetsråd, der fremover skal rådgive regeringen og Folketinget på natur- og biodiversitetsområdet. Sådan lyder udmeldingen i dag fra Miljøministeriet.

Højre biodiversitet til glæde for lystfiskerne?

Som lystfisker er det naturligvis et spændende initiativ, for også på fiskeområdet vil en højere biodiversitet være berigende for både naturen og lystfiskerne i form af et mere spændende og varieret fiskeri. Et godt eksempel vil være organiserede re-introduktioner af oprindeligt hjemmehørende arter, der op igennem tiden er blevet udryddet – eksempelvis sandart og europæisk malle. Det vil både give en højre biodiversitet og en mere naturlig økologisk balance i de enkelte vande.

Hvem skal sidde i Biodiversitetsrådet

– Oprettelsen af et Biodiversitetsråd er en del af natur- og biodiversitetspakken mellem regeringen, Det Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet fra december 2020, hvor fokus er at give et historisk løft til dansk natur, fortsætter udmeldingen. – Og nu sætter miljøminister Lea Wermelin navn på formanden og de otte medlemmer, der skal sidde med om bordet.

– Formanden bliver Signe Normand, der er professor i økoinformatik og biodiversitet samt centerleder på Institut for Biologi ved Aarhus Universitet. Signe Normand modtog EliteForsk-prisen i år.

– Biodiversitetsrådet kommer til at spille en vigtig rolle i arbejdet med at løfte dansk natur og biodiversitet de kommende år, og med Signe Normand får vi en rutineret kvinde i spidsen, som kan tilføre en masse erfaring og viden til arbejdet, siger miljøminister Lea Wermelin.

– Jeg er glad og beæret over at blive udpeget som formand for Danmarks første Biodiversitetsråd. Jeg ser frem til at komme i gang med det vigtige arbejde i samarbejde med de andre rådsmedlemmer, siger Signe Normand.

– Derudover har miljøministeren udpeget otte medlemmer til Biodiversitetsrådet. De er udpeget efter indstilling fra Rektorkollegiet og er alle eksperter inden for en bred vifte af viden relateret til biodiversitet:

Biodiversitet på land og i ferskvand:

 • Lektor Sara Egemose fra Syddansk Universitet
 • Professor og centerleder Carsten Rahbek fra Københavns Universitet
 • Professor og centerleder Jens-Christian Svenning fra Aarhus Universitet

Biodiversitet i indre farvande og åbent hav:

 • Professor Karen Timmermann fra Danmarks Tekniske Universet
 • Professor Niels Madsen fra Aalborg Universitet

Juridiske aspekter af biodiversitet:

 • Professor Birgitte Egelund fra Aarhus Universitet

Samfunds- og miljøøkonomiske aspekter af biodiversitet:

 • Professor Niels Strange fra Københavns Universitet

Adfærdsmæssige aspekter af biodiversitet, herunder friluftsliv:

 • Seniorforsker Berit Kaae fra Københavns Universitet.

Formanden og medlemmerne udpeges for perioden 2021-2024.


Aftaleparterne udtaler:

Rasmus Nordqvist, naturordfører for SF:

– Biodiversitetskrisen kalder på hurtig og klog handling, og det har været afgørende for SF at få nedsat et Biodiversitetsråd. Derfor er jeg glad for, at vi nu får dette hold af dygtige og uafhængige eksperter på banen, når vi skal sikre, den nødvendige handling for natur og biodiversitet.

Zenia Stampe, miljøordfører for Radikale Venstre:

– Biodiversitetskrisen er lige så alvorlig som klimakrisen, og derfor er det helt afgørende, at vi nu får et biodiversitetsråd, der kan rådgive os inden for et bredt vidensfelt om, hvordan vi skaber bedst mulige forhold for naturen.

Peder Hvelplund, miljøordfører for Enhedslisten:

– Det er så vigtigt, at vi med Biodiversitetsrådet får en uafhængig ’naturens vagthund’, som skal være med til at sikre, at naturen bliver prioriteret politisk nu og i fremtiden. Det har vi i Enhedslisten i årevis arbejdet for at få etableret.

Torsten Gejl, miljøordfører for Alternativet:

– Det er så vigtigt, at vi lytter til forskerne og eksperterne i forhold til, hvordan vi griber biodiversitetskrisen an og får vendt tilbagegangen. Derfor er jeg rigtigt glad for, at vi nu har etableret et biodiversitetsråd, som skal arbejde uafhængigt og rådgive os politikere i dét videre arbejde.

Kasper Roug, fungerende miljøordfører for Socialdemokratiet:

– Den vilde natur er i tilbagegang, og vi er nødt til at få forskerne på banen, hvis vi skal løse naturkrisen. Med etableringen af et biodiversitetsråd, som udelukkende skal rådgive med natur og biodiversitet for øje, får vi nu den nødvendige ekspertviden til at hjælpe os på vej.

FAKTA: Sådan skal det nye biodiversitetsråd arbejde

 • Biodiversitetsrådet er et uafhængigt og forskningsbaseret ekspertorgan, der får til opgave at rådgive regeringen og aftaleparterne om bl.a. implementering af indsatser i Natur- og biodiversitetspakken og at kvalificere indsatserne.
 • Rådet skal bidrage til, at indsatserne hviler på fagligt velfunderede løsninger, som tager højde for både biodiversitet, samfundsøkonomi, lovgivning og friluftsliv.
 • I sine analyser og i sit arbejde skal rådet inddrage relevante parter. Blandt andre erhvervsinteresser, arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet.
 • Biodiversitetsrådets arbejde skal ske inden for den økonomiske ramme for Natur- og biodiversitetspakken og eksisterende økonomiske rammer til indsatser for natur og biodiversitet.

Se kommissorium for biodiversitetsrådet her

 

Friluftsland

  Modtag fiskepost med nye artikler

  Nu er du tilmeldt.

  Share This