Her er det en rugekasser, der søsættes under kyndig vejledning og instruktion. RUGEKASSER TIL UDKLÆKNING AF LAKSEFISK er pr den 2. februar i år blevet en del af Blåkilde Efterskoles undervisningsmaterialer. Det fortæller Steen Ulnits på sin hjemmeside.

Undervisningsprojektet er det første af sin slags i Danmark, og fungerer på den måde at en skoleklasse adopterer en lille laksefamilie, der er placeret i en rugekasse i et lille vandløb. Meningen er så at eleverne skal følge fiskeynglen igennem hele foråret, hvor de udvikler sig fra larver til små fisk.

Projektet udføres i samarbejde med "Logen til havørredens ve og vel".

Et initiativ vi hilser velkommen her på Redaktionen.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This