RFL, der er ramt at den stærkt smitsomme og dødelige karpesygdom – koiherpes, har netop fået tilladelse til at genåbne under betingelse af, at de rent faktisk overholder de regler, som de er pålagt i forbindelse med sygdom blandt karperne.

Roskilde Fiskeland har som beskrevet tidligere ikke overholdt de regler, som de var pålagt for at holde åben, men de har nu lovet Fødevarestyrelsen, at alle fiskere får udleveret alt det grej de skal bruge – inklusiv kroge, liner, agn, stænger, hjul, måtter, net og så videre. Sågar fodtøj og beklædning skal de reelt set udlevere, hvis de skal overholde de regler de er pålagt under offentligt tilsyn.

Vi har fået en snak med FST om sagen og stillet følgende spørgsmål til Lasse Holm, der er chef for Veterinær Øst:

Fisk & Fri: Er det OK  at RFL tilsyneladende ikke har overholdt  de pålagte regler for Offentlighedstilsyn? – og bør det have en konsekvens, hvis men fremover skal kunne håndhæve disse regler ved andre vande for at hindre smitteforebyggelse?

Lasse Holm, FST: Det er uheldigt, når de regler der er fastlagt ikke bliver overholdt. Konsekvenserne ved ikke at overholde reglerne kan være en bøde, men så skal vi ved selvsyn have konstateret, at reglerne er overtrådt.

Fisk & Fri: Er det OK at RFL giver forkerte oplysninger om karpebestandene i søerne? – og bør det have konsekvenser, at RFL  tilsyneladende giver urigtige oplysninger om en karpebestand, der potentielt kan være kilde til massiv spredning af koiherpes til hele regionen? Hvad er straframmen for bevidst at give urigtige oplysninger til FST, hvor man fortier tilstedeværelsen af en kendt bestand, der måske potentielt kan være kilde til spredning af en stærkt smitsom og dødelige fiskesygdom i hele regionen?

Lasse Holm, FST: Det er ikke Ok at RFL giver forkerte oplysninger om forholdene, men reglerne for offentligt tilsyn gælder hele virksomheden – dvs begge søerne, så uanset om de har givet forkerte oplysninger, gør det ingen forskel her og nu for de praktiske foranstaltninger. På sigt har det dog selvfølgelig betydning, hvis RFL evt skal fritages for offentligt tilsyn. I sager som disse søger vi normalt at løse sagerne med dialog – og det er derfor, at vi agerer som vi gør i denne sag. Normalt har vi at gøre med professionelle virksomhedsejere, som har en høj interesse i, at sagerne bliver løst, og det er klart, at det vi ved fra denne sag kommer til at få betydning for, hvad der videre kommer til at ske i denne sag. Igen – straframmen for sager som dette kan være en bøde til virksomhedsejeren, men der er ikke præcedens for sager for dette, så vi kan ikke give en administrativ bøde fra FST. Det kræver en politianmeldelse, og så er det retten, der tager stilling til bødens størrelse. Generelt er det som sagt vores erfaring, at vi kommer længere med dialog end med sanktioner, men selvfølgelig kan vi udøve vores myndighed, og det kan da også være, at vi skal justere på balancen mellem dialog og sanktioner. Restriktionerne gælder stadig for Roskilde Fiskeland, og vi er i dialog med ejerne om, hvordan de skal overholdes. Vi holder øje med det her, vi har ikke sluppet det, og det er ikke de sidste, vi gør i denne sag. Der er kun én måde for Roskilde Fiskeland at komme af med restriktionerne, og det er at tømme, søerne, dræbe fiskene og så efterfølgende oparbejde en ny smittefri bestand under løbende opsyn. Så det er en længere proces at blive erklæret søerne sygdomsfri. Først når en sø er fri, kan man ophæve restriktionerne.

Når vi på kontrol den 7 oktober har sagt at ”der ikke er grund til anmærkninger”, fordi der faktisk ikke var nogen ved søen, så er det blot et øjebliksbillede, Det er ikke det samme som en blåstempling af, hvad der er foregået ved RFL, slutter han.

 

Hvidovre Sport

 

 

 

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This