– I efteråret 2021 har DTU Aqua undersøgt laksebestanden i Ribe Å-systemet, og i 2021 blev opgangen af laks beregnet til 3.564 laks.  – I Ribe Å bliver der årligt udsat 30.000 stk. ½-års laks. Udsætningerne er finansieret af fisketegnsmidler. Fiskene bliver opdrættet på Danmarks Center for Vildlaks og udsat i Ribe Å-systemet af Samarbejdsudvalget ved Ribe Å. Sådan lyder det på DTU Aquas hjemmeside fiskepleje.dk, som udmelder, at der ved undersøgelsen i alt blev fanget 114 hunner og 214 hanner, svarende til 35 % hunner og 65 % hanner. – Dette skyldes en stor andel af grilse, der overvejende var hanner. Grilse er laks, der kun har været 1 år i havet, før de vender tilbage til vandløbet. I 2021 var kun 13 % af laksene (43 stk.) fedtfinne-klippede mod 25 % i 2017. Når fedtfinnen er klippet af, ved man, at laksen er en af de fisk, som tidligere er blevet udsat.

Over årene er opgangen af laks i åen vokset med 726 i 2009, over 972 i 2012 til 2990 i 2017 – og nu altså 3564. Så det går den rigtige vej.

Du kan læse meget mere om undersøgelsen og optællinger af de andre laksebestande her.

 

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This