I dag og i morgen afholdes Fiskeriministerrådsmøde i EU i Luxembourg, og noget tyder på, at et totalforbud mod torskefiskeri – ikke blot i den østlige Østersø, som det er tilfældet nu, men også i den vestlige Østersø – inklusiv Øresund og Bælterne på vej i 2024. Det er den 12. oktober varslet fra ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri – Jacob Jensen, at det også skal gælde lyst og sportsfiskere, hvis der opnås politisk enighed om det til mødet: – For det rekreative fiskeri efter torsk foreslås en fuldstændig lukning i 2024, mens de nuværende restriktioner for laks foreslås videreført, siger han ifølge et notat fra ministeriet den 12. oktober. – Det er en svær situation i forhold til det rekreative torskefiskeri. I lyset af den alvorlige situation for torsk har jeg dog forståelse for, at alle må bidrage til genoprettelsen af torskebestanden. Jeg vil understrege, at forhandlingerne ser meget vanskelige ud. Det er ikke et nemt udgangspunkt. Læs notatet her.

I et andet notat fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 4 oktober kan man læse det forslag fra EU-kommissionen, der bl.a. danner grundlag for ministerens varsling af det totale torskefiskeforbud:

– Der foreslås (fra EU-kommissionen, red.) som noget nyt totalt forbud mod rekreativt fiskeri efter torsk i den vestlige Østersø i 2024, samtidig med at det nuværende forbud i østlig Østersø videreføres. Ifølge forslaget vil der som udgangspunkt uændret som i 2023 være forbud mod rekreativt fiskeri efter laks, dog må hver rekreativ fisker bringe én fedtfinneklippet laks i land pr. dag.

Endvidere hedder det i notatet:

– For det rekreative fiskeri efter torsk i den vestlige Østersø (ICES underområde 22-24 (se nedenfor)) foreslår Kommissionen et fuldstændigt forbud hele året (I 2023 er der fastsat en “bag limit” på et styk torsk, som hver rekreativ fisker må bringe i land pr. dag, bortset fra i lukkeperioden 15. januar til 31. marts, hvor der er et total forbud mod rekreativt fiskeri efter torsk. Dog må rekreativt fiskeri efter torsk i ICES underområde 24 i 2023 alene finde sted ud til seks sømil målt fra basislinjen.). Læs notatet her.

Et totalt forbud mod torskefiskeri vil være endnu et hårdt slag mod turbådene, hvor mange desværre allerede har måttet dreje nøglen om de sidste par år. Vi følger derfor situationen tæt og vender retur med mere info, så snart der er nyt i sagen.

 

Grejxperten

 

 

ICES-zoner. Kilde: EEA-Europe.

ICES-zoner. Kilde: EEA-Europe.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This