Siden i går, hvor vi publicerede nyheden om de fangst data, som det danske rekordudvalg har modtaget fra Per Krarup – fangeren af den gigantiske gedde, der er anmeldt som 22,14 kilo – har vi haft god tid til at undersøge tingene nærmere og tale mere grundigt med fangeren af den ekstremt flotte fisk.

Som flere læsere rigtigt har bemærket, har målebåndet ved en fejl snoet sig, så det viser bagsiden, hvormed vi kan konstatere, at den reelle omkreds på målefoto af fisken er 69 cm. Dette giver dog på ingen måde Fisk & Fri anledning til at tvivle på fisken størrelse, og efter at have talt med fangeren, er vi heller ikke i tvivl om, at han har haft de bedste intentioner samt ærligt har fremlagt den dokumentation han havde.

-Der var to voksne og et barn som vidner til både vejning og længdemåling af fisken, fortæller Per Krarup til Fisk & Fri. – Problemet er, at jeg var så høj og glad over fangsten, at jeg glemte at få noteret deres navne ned. Tilsvarende kan jeg i bagkundskabens klare lys se, at vi har været for utjekkede omkring fotos af længde og omkredsmåling – og at jeg – nu hvor jeg bliver gjort opmærksom på det – kan jeg sagtens se, at målebåndet må have snoet sig, og at omkredsmålingen på fotoet reelt er 150 – 81 = 69 cm. Da jeg ikke ønsker vandet offentliggjort, har jeg ikke været på facebook for at prøve at finde vidnerne, men såfremt nogle af dem, der læser dette, er mine vidner, vil jeg bede dem om at kontakte Henrik Carl fra rekord udvalget eller Jens Bursell fra Fisk & Fri med en personlig besked på henrikcarl@hotmail.com eller jb@fiskogfri.com – og venligst respektere, at jeg ikke ønsker vandet offentliggjort, slutter Per Krarup.

Her på Fisk & Fri har vi tjekket endnu mere grundigt op på fangeren, fået en lang snak med ham og kan konstatere følgende: Set i vores øjne er der tale om en dygtig og glad lystfisker, der har fanget en gigantisk fisk – men som har koncentreret sig mere om at være glad og om at prøve at genudsætte fisken i live – end om at gøre alle de rigtige ting for at få en rekord godkendt. Her er ikke tale om en insider i specimen-miljøet, som kender alle de rette procedurer for den perfekte C & R håndtering, og der er helt sikkert flere ting, der kunne være gjort mere optimalt.

Men – når alt det er sagt, så er der tale om en glad og troværdig mand, der har fanget en fantastisk fisk, som jeg tror alle geddefiskere ville give deres højre arm for at fange. At han så har koncentreret sig mere om at være glad og få fisken ud hurtigt, end om at gøre alting ”korrekt” kan set i redaktionens øjne kun opfattes som sympatisk. At den så i praksis blev forsøgt genudsat med ringe resultat – ja det kan ske for alle – selv dem med de bedste intentioner. Hvem ved – den perfekte vejning i vejeslynge, fotografering, måling og bevidning havde måske taget endnu længere tid – og kunne i sidste ende også have kostet fisken livet. Selv for rutinerede geddefiskere kan det ske, at en stor fisk ikke klarer det – sådan er gamet.

Brugbare længdefotos med målebånd fik han desværre ikke taget, men Fisk & Fri har selvfølgelig tjekket grundigt op på fiskens proportioner sammenholdt med fangerens proportioner. Per Krarup er 190 cm og ud fra det foto, hvor han holder fisken i samme plan som kroppen, kan vi regne os frem til en estimeret længde på cirka 125-126 centimeter. Til sammenligning er Finn Sloth Hansens rekordgedde på 21,1 kilo fra 2015 – 125,5 cm og 67,5 cm i omkreds på det tykkeste sted. Ud fra de fotos vi har, kan vi se, at Pers vidner har fået målt omkredsen på et sted 10-15 cm bag gællerne, der langt fra er det tykkeste sted på fisken. Når vi sammenligner fotos af fisken fra siden er det tykkeste sted på fisken faktisk ca 12 % længere set i 2-D, hvilket betyder at omkredsen på det tykkeste sted måske har været 20-25 % mere end de 69 cm i omkreds som vist på dokumentationsfotoet. Det er altså ikke urealistisk, at den reelle tykkeste omkreds faktisk har været i omegnen af 80 cm. Eller for at summere op: Fisken er cirka samme længde som rekordgedden på 21,1 kilo – men har en større omkreds. Selv en lille forskel i omkreds kan udmønte sig i en pæn vægtforskel på så stor en fisk. Kombineres dette med, at der eksisterer et perfekt vejefoto med lip-grip digitalvægt – som Fisk & Fri har set, hvor der altså ikke kan snydes med fx vand eller tunge ekstra objekter i en vejesæk, så er vi her på redaktionen ikke et sekund i tvivl om, at den opgivne vægt er korrekt.

– Det er selvfølgelig klart, at uden formalia i orden, ville det være forkert at godkende fisken, siger den glade fanger, der har stor respekt for debattørerne på Fisk & Fris facebook, der på sund og saglig facon har forholdt sig kritisk til fisken. – Jeg er bare glad og utrolig taknemmelig for, at jeg har fanget denne fisk – og hvorvidt den kan godkendes, som rekord gør mig ikke mindre glad.

Fisk & Fri ønsker – stadig – et stort tillykke med den enorme fisk. Her på Fisk & Fri har vi ingen grund til at stille spørgsmålstegn ved hverken fangerens troværdighed – eller fiskens vægt, hvilket er en holdning, der deles af Henrik Carl fra det danske rekordudvalg: – Jeg har også tjekket grundigt op på sagen, og er enig med Fisk & Fri: Alt tyder på, at fisken vitterlig har den angivne vægt, men selvfølgelig skal formalia være i orden for at rekordudvalget kan gå videre med sagen, supplerer han.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This