For en kort bemærkning føres al vandet gennem Ansager Kanal. Gl.Grindsted/Varde Å er derfor mere eller mindre tørlagt for en periode.

Der bliver gravet til den helt store guldmedalje for at få skabt nye slyngninger på Varde Å. 29.10.09 – DER ARBEJDES på fuldt tryk med at få reetableret Varde Å og få sikret frie passager for åens bestande af havørreder og laks.

Der er nu lukket for al vandgennemførsel gennem gl. Grindsted/Varde Å, og nu ledes vandet i stedet gennem Ansager Kanal. Dette er dog kun en midlertidig fase, da det jo er hensigten at genslynge gl. Grindsted/Varde Å og nedlægge Ansager Kanal helt.

I alt skal 20 km å genslynges, så der dannes 35 nye slyngninger. Derudover skal der ilægges nyt gydegrus, og så skal der sikres fri passage ved Sig Fiskeri. Hele projektet forventes at være tilvejebragt i løbet af det kommende år, og det bliver spændende at se, hvilken effekt projektet vil få på fremtidens fiskeri i vandløbet.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This