DTU Aqua har på fiskepleje.dk netop offentliggjort det nyeste tal for 2022 opgangen, som glædeligvis viser en stigende andel af vildfisk i de store populationer i Vestjylland – samt en fin opgang.

I Skjern Å er opgangen i 2022 estimeret til 7.553 laks med en andel af vildlaks på 62 %, mens samme tal i hhv 2019 og 51 og 47 %. Opgangen i 2022 har også været virkelig høj i forhold til de foregående år, hvor den eksempelvis var 5.897 i 2019, 5.521 i 2017, 3.434 i 2016 og 2.477 i 2013.

I Storåen estimeres 83 % af laksene nu at være vilde i modsætning til fx 60 % i 2018 og 57 % i 2015.

– Andelen af smålaks i bestanden var forholdsvis lav i 2022, lyder det. – Der blev også fundet en andel af ”strejfere”, som stammer fra udsætninger i andre vandløb end Storå, idet støtteudsætningerne af laks i Storå ophørte i 2017. Af de laks, der i 2022 vandrede ind for at gyde i Storå-systemet, stammede 17 % fra udsætninger i andre vandløb. Denne undersøgelse viser, at laksebestanden i Storå er blandt Danmarks største. Bestanden betragtes som selvreproducerende, idet der fortsat ikke er behov for bestandsophjælpende udsætninger af laks.

– På baggrund af tallene fra undersøgelsen i 2022 har DTU Aqua estimeret gydebestanden af laks i Storå Å-systemet til 4.864 laks. Dertil skal lægges de 395 hjemtagne laks fra fiskesæsonen 2022, hvormed den estimerede totalopgang i Storå-systemet er på 5.259 laks, konkluderes det.

Til sammenligning var opgangen 4.101 i 2018 og 5.848 i 2015.

Læs mere om opgangen af laks på fiskepleje.dk

 

Tradea brugt fiskegrej

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This