Det første vandløbsrestaureringsprojekt under Naturstyrelsens nye tilskudsordning er netop afsluttet. Det åbner 33 kilometer af Mattrup Å, der tidligere var lukket for fiskene.

Fri bane. Vandet risler nu uhindret gennem bygværket, der tidligere stemte vandet op. Foto: Horsens Kommune.

Timingen kunne ikke være bedre, da Horsens Kommune 30. september sendte rislende vand ud i det nygravede åløb ved Mattrup Gods. For lige nu begynder ørreder over hele landet at søge op i åerne for at gyde.

Tidligere stødte mange fisk på en uoverstigelig forhindring, når de nåede den stejle og flere hundrede år gamle opstemning af Møllesøen ved Mattrup Gods. Men nu har Horsens Kommune med støtte fra Naturstyrelsens midler til vandløbsrestaurering fjernet spærringen ved Møllesøen, så der er fri passage for fiskene.

– Det er nogle kæmpe forbedringer af vores vandløb, som den nye tilskudsordning til vandløbs-restaurering har været med til at skubbe i gang. Mattrup Å er det første vandløbsrestaurerings-projekt, der bliver færdigt, men både Horsens Kommune og Ikast-Brande Kommune arbejder andre steder i åsystemet på at fjerne spærringer, der vil gavne de vandrende fisk meget, siger kontorchef Henrik Kundby fra Naturstyrelsen.

Der er afsat i alt 78 millioner kroner om året til vandløbsrestaurering.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This