Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Henrik Høegh præsenterer den nye analyse af det rekreative fiskeri "Samfundsøkonomisk betydning af lystfiskeri i Danmark" samt det populistiske resume "Lystfiskeri i Danmark". IDAG kl. 13 offentliggjorde Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, den længe ventede rapport – "Lystfiskeri i Danmark", der blandt andet stiller skarpt på hvem og hvor mange vi lystfiskere egentlig er – samt hvor mange penge vi bruger på vores hobby. Fisk & Fri er netop hjemvendt fra pressemødet, der foregik på den flydende restaurant Viva blot et stenkast fre redaktionen i hjertet af København. Konklusionerne fra rapporten er i korte træk følgende:

LYSTFISKERNE udgør godt en femtedel af Danmarks befolkning og bruger samlet over to milliarder kroner om året på deres hobby. Ifølge undersøgelsen svarer det til den samlede omsætning ved udøvelse af golfsporten i Danmark – og er et beløbet, som ligger 70 % højere end omsætningen i fitness-sektoren. Alene gruppen af voksne lystfiskere mellem 18 og 65 år udgør 616.000 mennesker. Undersøgelsen er ikke blot interessant for hele lystfiskerbranchen, men dokumenterer også at lystfiskeriet har stor økonomisk og rekreativ værdi for samfundet. Endvidere giver rapporten et interessant indblik i hvilke typer forskellige typer af lystfiskere der er, hvor mange der er i hver gruppe – samt hvad drivkraften bag fiskeriet egentlig er.

BEDRE FISKEVANDE OG FLERE FISK er noget alle danske lystfiskere er interesseret i. I undersøgelsen dokumentere det, at de aktive danske lystfiskere faktisk også er villige til at betale for højere kvalitet i form af bedre naturoplevelser, fiskevandskvalitet og gode fangstmuligheder. Undersøgelsen viser også, at forbedrede adgangsveje og bedre transportmuligheder til fiskestederne betyder forringede lystfiskeoplevelser for i hvert fald tre af de fem grupper, der repræsenterer mere end 60 pct. af alle lystfiskere. For mange danske lystfisker er naturoplevelser og bedre fangster altså vigtigere end at kunne køre eller gå komfortabelt direkte ud til fiskepladsen.

DEN ØKONOMISKE BETYDNING af danske og udenlandske lystfiskeres forbrug blev i Danmark i 2008 opgjort til 2,85 milliarder kroner, hvoraf 1,31 mia. kr. betegnes som aktivitetsskabende forbrug, dvs.forbrug, der påvirker produktion og beskæftigelse i danske virksomheder. Resten af forbruget udgøres af moms, afgifter, import og køb af brugte både. De samlede direkte og indirekte effekter af lystfiskernes forbrug kan herefter beregnes

til 2,12 mia. kr., hvoraf de 0,42 mia. skyldes udenlandske lystfiskere. Effekten på beskæftigelsen kan beregnes til knap 2.500 personer, hvoraf godt 500 skyldes de udenlandske fiskere. Næsten halvdelen af beskæftigelseseffekten ligger i kategorien "Handel, hotel og restauration". Størstedelen af effekten ligger i Region Syddanmark, mens Region Nordjylland påvirkes mindst.

RAPPORTEN kan gå hen og få stor betydning for de danske lystfiskere, fordi den dokumenterer og kvantificerer, hvad mange af os har vidst længe, men som alt for mange politikere i årevis har lukket øjnene for: Lystfiskeriet har stort økonomisk potentiale, og de danske lystfiskerne udgør en meget stor del af den samlede danske vælgerskare. Eller sagt på en anden måde; rapporten kan gå hen og blive en vigtig løftestang for at skabe en politisk bevidsthed om vigtigheden af at opprioritere de investeringer, der lægges i forbedringer for vores naturområder og fiskebestande.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This