Laksen skal springe i Gram . Fredag den 4. oktober tages første spadestik til et stort naturprojekt i Gram, hvor slotssøen igen får et frit vandspejl, og der laves et helt nyt å-løb nord om slotssøen. Projektet er et samarbejde mellem Naturstyrelsen, Haderslev Kommune og Gram Slot, og resultatet vil formentlig betyde, at laksen om få år vil kunne springe i Gram.

Lystfiskere kan godt begynde at glæde sig. Det samme kan turister, naturelskere og borgerne i Gram. Fredag den 4. oktober klokken 13 tager Naturstyrelsen, Haderslev Kommune og Gram Slot nemlig første spadestik til et stort naturprojekt i Gram.

Projektet går ud på, at slotssøen skal renses op, så den igen får et frit vandspejl. Samtidig skal der laves et nyt vandløb rundt om selve slotssøen, så laksen får mulighed for at vandre helt fra Vadehavet og op i åen ved Gram Slot. De samlede anlægsudgifter udgør ca. 10 mio. kr.

“Det er et helt unikt projekt, hvor vi sammen med Naturstyrelsen og slotsejeren med nænsom hånd genskaber slotssøen og etablerer et nyt å-løb. Vi får noget af det bedste fiskevand i Danmark, og det bliver en gevinst for både turisme, lystfiskere, naturelskere og borgere i Gram”, siger formand for Udvalget for Plan og Miljø H.P. Geil.

Naturstyrelsen er bygherre på den del, der handler om at lave et helt nyt å-løb nord for søen, så fiskene får fri passage, mens Haderslev Kommune står for delen med at få rense slotssøen op.

– Vi har fra statens side investeret ca. 20 millioner kroner for at fiskene kan vandre frit fra Vadehavet til op forbi Gram, fortæller Skovrider Bent Rasmussen, Naturstyrelsen. – Vi har fjernet spærringer og genoprettet naturen over en 35 km lang strækning i Ribe å, der oveni købet også munder ud i en helt nyrenoveret sø ved Gram slot. Det er en kæmpeinvestering i fiskenes forhold, som får en meget flot afslutning i Gram, slutter Bent.

Alle interesserede er velkomne til at kigge forbi, når første spadestik tages til projektet fredag den 4. oktober mellem klokken 13 og 15. Arrangementer finder sted ved Gram Gård.

Der vil være taler ved skovrider fra Naturstyrelsen Bent Rasmussen, formand for Udvalget for Plan og Miljø i Haderslev Kommune, H.P. Geil og slotsejer Svend Brodersen.

Om projektet

Naturstyrelsen er bygherre på den del, der handler om at lave et nyt vandløb rundt om slotssøen. Der skal etableres ca. 1 kilometer helt nyt å-løb, og med årene vil det forhåbentlig betyde, at laksen vil vandre fra Vadehavet og helt op i åen ved Gram.

Haderslev Kommune er bygherre på den del, der handler om at rense slotssøen op, så den får et frit vandspejl. Der skal fjernes 35.000 kubikmeter sand fra søen. Sidste gang slotssøen blev renset op var i begyndelsen af 1990’erne.

Projektet forventes at være færdigt hen over vinteren.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This