15-11-2012 SOM de fleste sikkert ved, så blev fredningsbæltet udfor St.Vejleå´s udløb i Ishøj Havn, ophævet for flere år siden. Det betyder at der nu må fiskes i området, som populært kaldes "Karret", året rundt.

Begrundelsen for ophævelsen af denne fredning er fra Fiskeridirektoratets side, at der er ikke findes en selvreproducerende bestand af havørreder i St.Vejleå, men at bestanden alene udgøres af udsatte fisk.

Disse fisk bliver selvfølgelig også "farvede" og søger i den forbindelse tilbage mod åen. Stort set alle havørreder som opholder sig i "Karret" i perioden 16. november – 15. januar er farvede og dermed også fredet i følge lovgivningen i nævnte periode.

For at beskytte disse fisk, som det i øvrigt ikke er tilladt at fiske efter i denne periode, henstilller Ishøj Sportsfiskerklub til alle lystfiskere, at undlade at fiske i "Karret", altså i området uden for slusen ved St.Vejleåen´s udløb i havnen, i perioden 16. november – 15. januar.

Vi håber at alle områdets sports- og lystfiskere vil forholde sig positivt til dette initiativ, så området og ikke mindst havørrederne kan få den fornødne ro.

Der kan selvfølge stadig fiskes inde i St.Vejleå efter de gældende regler og området i yderhavnen, altså uden for øen, er det også stadig muligt at fiske i.

Vi håber som tidligere nævnt, at alle vil være med til at værne om området og de fredede fisk.

Vi ses forhåbentlig til "premieren" i Karret d. 16. januar 2013.

På Ishøj Sportsfiskerklubs vegne

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This