gudenaa– Årets Gudenåkonkurrence fandt som traditionen byder sted d. 3 weekend i september, altså weekenden d. 18.-19. september, skriver Jan Hyllested fra Gudenåens Ørredfond i en pressemeddelelse som følger:

Konkurrencen afholdes af Gudenåens Ørredfond og har været afholdt siden 1971. Det er de 4 foreninger Bjerringbro Sportsfisker Forening, Langå Sportsfisker Forening, Randers Sportsfisker Klub samt Hadsten Lystfisker Forening, der lagde fiskevand til konkurrencen.

Der kunne således fiskes fra lidt nedstrøms Tangeværket til Randers Bro samt i Lilleåen nedstrøms Hadsten, enkelte parceller dog undtaget.

Formålet med konkurrencen har altid været at støtte havørrederne i åen, men i de senere år er en stor del af støtten gået til laksene.

Konkurrencen havde i år et deltagerantal på 257 – juniorer medtaget, hvilket er lidt mindre end sidste år.
For år tilbage hvor ”grødeproblematikken” var mindre, var det normalt med ca. 320-350 deltagere,
men desværre betyder den megen grøde i åen, at det mange gang er meget svært at fiske der. Det ødelægger også lidt af satsningen på fisketurisme.

Begge konkurrencedage var præget af smukt sensommervejr. Egentligt fint fiskevejr, men lystfiskerne blev i år udfordret af en meget høj vandstand i åen. Dette gjaldt både for Lilleåen og Gudenåen.

Den høje vandstand kunne dog ikke holde lystfiskerne fra at hale ganske mange fine fisk på land. I alt 35 laks, 24 havørreder og 2 gedder blev fanget, hvilket er væsentligt bedre end sidste år.

Til vinderne i henholdsvis lakse- og havørredklassen var der et gavekort på 5000 kr. sponsoreret af konkurrencens hovedsponsor “Grejbiksen” fra Trige, mens juniorførstepladsen var et gavekort på 2500 kr. I alt var der en samlet præmiesum for over 80.000 kr.

Største laks blev fanget af Bjarne Pedersen og vejede 5,80 kg. Fisken var 87 cm lang og blev fanget på zone 4 ved Bjerringbro.

Største havørred blev fanget af Carsten Riis i Lilleåen ved Hadsten og var på 3,96 kg 68 cm. Her lå en havørred på 5,74 kg 76 cm længe på førstepladsen, men pga. brud på konkurrencereglerne blev fisken taget ud af konkurrencen.

Endeligt vandt Mads T. Laursen juniorklassen med en laks på 3,93 kg.

Gudenåens Ørredfond takker alle deltagerne og vores sponsorer for konkurrencen.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This