Det gamle dambrugsmateriel er i sommerens løb fjernet, og vandløbet er nu på lange stræk lagt tilbage i det oprindelige løb.MANDAG D. 13. SEPTEMBER kl. 15 satte formanden for Udvalget for Natur, Miljø og Klima i Holstebro Kommune, Karsten Filsø, sig i gravemaskinen og åbnede for den sidste del af projektet ved Idomlundvej 19. Med flytningen af Grydeå Dambrug til det moderne Vester Hvoldal Dambrug ved Råsted Lilleå, spås laksebestanden i Storå systemet en bæredygtig fremtid, der er uafhængig af udsatte fisk og til gavn og glæde for lokale borgere og turister.

Projektet

Det gamle dambrugsmateriel er i sommerens løb fjernet, og vandløbet er nu på lange stræk lagt tilbage i det oprindelige løb. Der er udlagt en masse stenmateriale til gydebanker for laksene. Formodentlig allerede i efteråret vil laks gyde her.

En hektar pilekrat er ryddet, og der er også blevet plads til en mindre sø og vandhuller for salamandere og frøer. Kommunen håber, at engarealet i fremtiden vil blive afgræsset. Forudsætningerne for det er gode, da der også er lavet en kreatur-bro, der skaber passage til afgræssede engområder på østsiden af vandløbet.

I foråret 2011 fortsætter kommunen med et vandløbsprojekt længere opstrøms ved Mølbak Dambrug, der er det sidste dambrug i Gryde Å. Mølbak Dambrug bygges om, og åen får sit oprindelige fald tilbage. Når dette projekt er færdigt, er Gryde Å, ligesom Råsted Lilleå blev det i 2008-2009, ført tilbage til den naturlige tilstand.

Flere oplysninger om projektet kan hentes hos:

Biolog Jakob Larsen, Natur og Miljø, tlf. 9611 7798.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This