Grusbanden_sort_flat_web

En ny bande ved navn Grusbanden er netop dannet på Sjælland. Den har dog intet at gøre med hverken motorcykler, narkotika, bandekrig eller andre ting, der ofte forbindes med ”bander”. Derimod kæmper Grusbanden for at sikre et godt vandmiljø for havørrederne i de sjællandske vandløb.

Den Sjællandske Grusbande er et stort netværk af frivillige, der arbejde med at øge fiskebestandene i vandløbene. Den har fået sit navn, fordi en stor del af arbejdet handler om at udlægge gydegrus – det er sten på størrelse med valnødder, hvor ørrederne lægger deres æg – i landsdelens åer og bække. Men bandemedlemmerne skal også arbejde med udsætning af ørreder, opfiskning af moderfisk til avlsarbejdet, plantning af træer og vandplanter og meget andet.

Initiativerne er alle med til at forbedre havørredbestandene og bidrager til at gøre fiskeriet efter havørred mere spændende og attraktivt. Flere vilde havørreder øger også muligheden for at tiltrække lystfiskere fra ind- og udland, så Grusbandens indsats vil kunne være med til at give kystkommunerne en kærkommen økonomisk saltvandsindsprøjtning.

Unikt samarbejde

Grusbanden er et samarbejdsprojekt mellem et eksisterende netværk af frivillige lystfiskere, Danmarks Sportsfiskerforbund og Fishing Zealand, som lige nu består af 12 sjællandske kommuner. Det unikke samarbejde mellem kommunerne, turisterhvervet, Danmarks Sportsfiskerforbund og de frivillige, som er kernen i Fishing Zealand, betyder, at Grusbanden lige fra dag ét vil kunne gøre en forskel.

Sportsfiskerne udfører allerede i dag masser af gode projekter i vandløbene i samarbejde med kommuner og lodsejere, men i nogle områder mangler der hænder til at løfte opgaverne – og her kommer Grusbanden ind i billedet.

Bandeleder: Meld dig ind i Grusbanden

Ingen grusbande uden en bandeleder! Han hedder Rune Hylby, og hans opgave er – i samarbejde med en masse erfarne og kompetente personer fra foreningerne, engagerede frivillige samt kommunerne – at planlægge nye vandløbsprojekter på hele Sjælland, som medlemmerne i Grusbanden kan koble sig på, hvor og hvornår det passer dem.

– På denne måde håber vi at kunne aktivere endnu flere i den frivillige vandplejeindsats, der allerede foregår, og jeg er sikker på, at de mange ekstra hænder vil betyde, at der kommer meget mere gang i arbejdet med at hjælpe de vilde fiskebestande i vandløbene, forklarer Rune Hylby.

– I Fishing Zealand får vi rigtig mange henvendelser fra personer, der spørger, hvordan de kan hjælpe – og nu er svaret meget klart. Det kan de ved at melde sig ind i Grusbanden!

Tror på 1000 medlemmer

Projektleder i Fishing Zealand, Gordon P. Henriksen glæder sig over, at Grusbanden nu er en realitet.

– Fishing Zealand er en organisation, der udvikler sig konstant og i højt tempo. På under tre år er vi gået fra 2 til 12 medlemskommuner, og med dette nye initiativ sætter vi endnu mere skub på vandløbsplejen, så vi kan bidrage til at sikre gode og sunde havørredbestande. Jeg har meget høje forventninger, og det vil ikke overraske mig, hvis Den Sjællandske Grusbande har mere end 1000 medlemmer inden for ganske få måneder. Jeg ser i den grad frem til at kunne tilbyde bandemedlemmerne en masse konkrete aktiviteter, som de kan blive involveret i, fortæller Gordon P. Henriksen.

– Jeg tror på, at dette initiativ virkelig kan gøre en forskel for havørredbestanden på Sjælland og ikke mindst sætte endnu mere fokus på det store frivillige arbejde, der foregår derude.

Bliv medlem

Interesserede opfordres til at blive bandemedlemmer, og her er der ingen optagelsesprøve. Du bidrager, når det passer dig, og hvor det passer dig. Du kan læse mere om projektet på www.fishingzealand.dk/grusbanden og melde dig ind i banden via Facebook-gruppen, ”Den Sjællandske Grusbande” her.  https://www.facebook.com/groups/913035135509012/

Yderligere info:

Bandeleder, Rune Hylby

grusbanden@fishingzealand.dk

25364280

Projektleder i Fishing Zealand, Gordon P. Henriksen

Gordon@megalops.dk

29908770

Fakta

Den frivillige indsats

Der udføres mere end 100 restaureringsprojekter årligt af frivillige sportsfiskere og andre naturinteresserede, som dermed gør en vital forskel for de danske fiskebestande, vandmiljøet og lystfiskerne. De får støtte gennem blandt andet Fiskeplejen, som har afsat en årlig pulje på 10.5 mio. kr. til vandløbsrestaurering.

Fishing Zealand og værdien i lystfiskeri

Fødevareministeriets analyser fastslår, at lystfiskerturismen genererer en omsætning på næsten 3 mia kr. årligt. Og dette er kun den spæde begyndelse! Fishing Zealand arbejder på at udvikle bæredygtig lystfisketurisme på Sjælland og Øerne, så lokale erhverv og samfund kan opnå økonomisk merværdi, samtidig med at vandmiljøet og fiskebestandene tilgodeses.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This