Havørreder som denne er der efterhånden rigtig mange af i de fynske åer, men det har krævet et opslidende arbejde at nå dertil. FYNSKE HAVØRREDENTUSIASTER har igennem de seneste mange år gjort deres yderste for at hjælpe de fynske ørredbestande på finnerne, og for at sikre et godt havørredfiskeri for eftertiden. Det har i en sådan grad båret frugt, at de hidtidige udsætninger nu kan reduceres markant.

Finn Sivebæk fra DTU Aqua har undersøgt vandløbene på Fyn i 2008, og han konkluderer i en helt ny rapport, at ørredbestandene fortsætter deres fremgang, som de har gjort det siden 1960’erne. Det er især i de sidste 15 år at bække og åer på Fyn har fået en bedre bestand af ørred.

I forbindelse med undersøgelserne af de fynske vandløb er der blevet udfærdiget en rapport, som du kan læse på DTU’s hjemmeside. Her er der også flere oplysninger at hente hjem om fiskebestandene og fiskeriet på Fyn.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This