Indberetninger fra fiskere, sejlere og andre, som har set blåfinnet tun i danske farvande, bidrager til forskningen i tunens tilbagekomst.

De seneste år er der flere gange set blåfinnet tun i danske farvande. DTU Aqua opfordrer alle, der får øje på den kæmpestore fisk, til at indberette hvor og hvornår. Dermed kan man bidrage til forskning, der skal afklare i hvor stort et omfang og hvorfor den store rovfisk er vendt tilbage hertil efter 50 års fravær.

”Hvis man har set tun springe eller svømme i overfladen, vil vi meget gerne vide hvor, hvornår og om det var en enkelt eller flere tun, man så. Vi vil selvfølgelig også meget gerne se eventuelle billeder eller videoer. Det kan hjælpe os med at dokumentere tunenes tilstedeværelse her i vore farvande og være med til at skabe bedre forståelse for tunens vandringsmønster”, siger professor Brian MacKenzie, DTU Aqua.

Blåfinnet tun er en af de største og mest eftertragtede fisk, som kan veje over 650 kg. Det er forbudt at fange tun i bl.a. danske og svenske farvande, men i første halvdel af 1900-tallet kom de hver sensommer og efterår i stort tal til Nordsøen, Skagerrak og Kattegat. Dengang landede erhvervsfiskere flere hundrede tons tun hvert år i de skandinaviske lande. Men omkring 1960 var det slut. Tunen forsvandt – formentlig på grund af det omfattende fiskeri af såvel tunen selv som dens byttedyr, makrel og sild.

I dag ser det altså ud til, at blåfinnet tun igen kan blive en tilbagevendende gæst i de danske farvande.

For at indberette, at man har set tun, kan man skrive en mail til Brian MacKenzie brm@aqua.dtu.dk eller send sms til 21315814.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This