DTU AQUA etablerede i foråret 2005 i samarbejde med Dansk Amatør-fiskerforening, Vejle Kommune og det daværende Vejle Amt i fællesskab en række kunstige rev i Vejle Fjord for at undersøge om man på den måde kunne forbedre leveforholdene for fisk og bundliv i fjorden. Forsøget var delvist finansieret af Fiskeplejemidler og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

"Søanemonerne rykkede meget hurtig ind på revet og fisk og anden revfauna fulgte efter. Både forekomsten af en række mindre fiskearter, som kutling, og antallet af skubber er højere i revområdet end i to naboområder uden rev. Tilbagemeldinger fra fjordens garnfiskere viser også øgede fangster af fladfisk i området.", fortæller biolog Claus Stenberg, DTU Aqua

"Efter tre år på fjordbunden er revene nu biologisk ved at stabiliserer sig, så mit gæt er, at vi de kommende år vil se endnu flere fisk i området, hvis revet bliver bevaret," vurderer biolog Claus Stenberg, DTU Aqua.

Hvis den positive udvikling fortsætter, er det håbet, at revene på sigt kan gøres permanente.

Læs mere om revene i Vejle Fjord her.

    Grejxperten

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This