Ordningen med Fiskeplejekonsulenten har været så stor en succes, at § 7 udvalget har ønsket, at der i 2009 bliver ansat yderligere en fiskeplejekonsulent til at tage sig af ferskvandsområdet. DER ER I FEBRUAR 2009 opslået en ny stilling som fiskeplejekonsulent med henblik på at udbygge samarbejdet mellem kommuner, foreninger og lodsejere omkring sø- og vandløbsforbedrende tiltag til gavn for bestandene, skriver fiskepleje.dk i deres nyhedsmail.

Fiskeplejekonsulenten rådgiver inden for emner, der vedrører det rekreative fiskeri, og konsulenten skal kunne binde kommuner, lystfiskeforeninger og lodsejere sammen i et samarbejde omkring tiltag, der kan sikre selvreproducerende fiskebestande.

En fiskeplejekonsulent varetager kontakten til de enkelte udsætningsforeninger/-sammenslutninger, primært for at drøfte deres problemer i relation til fiskeri- og miljølovgivningen lokalt, med henblik på at optimere fiskeplejeindsatsen i lokalområdet. Arbejdet i lokalområderne har hidtil medført et frugtbart samarbejde mellem DTU Aqua, organisationer og myndigheder.

I bestræbelserne på at skabe naturlige fiskebestande bliver der fokuseret på tre indsatsområder: forbedre levebetingelser for fisk, genetablere bestande ved udsætning af fisk eller regulere fiskeriet. I Danmark arbejder man med alle tre parametre.

Derudover er der et stort behov for faglig bistand i forbindelse med fiskeriforeningernes avlsarbejde. I forbindelse med optimering af fiskeplejen er det vigtigt at udsætningsforeninger, lystfiskere, fritidsfiskere og myndigheder løbende får information om de nyeste forskningsresultater. Denne information bliver formidlet via populære tidsskrifter, informationsaftener, kurser og personlig kontakt.

Nærmere oplysninger om stillingen som Fiskeplejekonsulent finder du her: Ny stilling som Fiskeplejekonsulent Læs mere om Fiskeplejekonsulentens arbejdsområder

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This